Grupa stacjonarna – terapia w bloku czasowym
X 2021 – XII 2022

Grupa przeznaczona jest dla osób, które doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji partnerskich, przyjacielskich, zawodowych. Celem pracy w grupie jest zwiększenie świadomości siebie, swoich uczuć, myśli, mechanizmów działania, przyjrzenie się temu, w jaki sposób budujemy relacje, jak jesteśmy odbierani przez innych, jakie budzimy emocje oraz zbadanie przyczyn naszego cierpienia i niepowodzeń w relacjach.  Udział w grupie daje możliwość bezpiecznego doświadczenia emocjonalnego kontaktu z innymi osobami. W grupie emocje mogą być na bieżąco przeżywane, nazywane i poddawane refleksji, przez co zwiększa się nasza świadomość siebie. Dzięki tak opisanej pracy w grupie terapeutycznej jesteśmy w stanie budować bardziej satysfakcjonujące relacje.

Sesje grupy terapeutycznej odbywać się będą raz w miesiącu w sobotę. W ciągu jednego dnia odbywać się będą cztery sesje w godzinach 10:00-18:30 z przerwami.  Ten nietypowy harmonogram pracy daje możliwość skorzystania z terapii osobom, które z różnych względów nie mogą uczęszczać na terapię regularnie co tydzień. Grupa tego rodzaju charakteryzuje się wysoką intensywnością pracy. Miesięczne przerwy między spotkaniami mają pozwolić na asymilację tak skondensowanego doświadczenia.

Ze względu na specyfikę grupy ważne jest, aby na dołączenie do niej decydowały się osoby, które nie opuszczą ani jednego z zaplanowanych odgórnie spotkań grupy.

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy zapraszamy na konsultację, której celem jest zidentyfikowanie obszaru trudności, rozpoznanie, czy jest to odpowiednia forma pomocy w aktualnym momencie życia oraz przygotowanie do udziału w grupie.

Prowadzący: Maksym Kosiński i Tomasz Jarmuż
Czas trwania: X 2021 – XII 2022
Terminy spotkań: podamy wkrótce
Miesięczny koszt udziału: 623 złotych

Harmonogram pracy:
10:11:45         sesja 1

11:45-12:00    przerwa

12:00-13:45    sesja 2

13:45-15:00    przerwa obiadowa

15:00 -16:45   sesja 3

16:45-17:00    przerwa

17:00- 18:30   sesja 4

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl