Grupa psychoterapeutyczna półotwarta – rozpoczęcie w XI 2018

PROWADZĄ: SYLWESTER BIELAS i SONATA ŻAK

Grupa przeznaczona jest dla osób zainteresowanych zmianą i/lub poprawą swoich relacji z innymi ludźmi. Staje się to możliwe dzięki pogłębieniu refleksji nad tym, w jaki sposób nawiązujemy i podtrzymujemy z nimi kontakt. Bywa, że na co dzień rzadko uświadamiamy sobie, w jaki sposób wpływamy na drugą osobę, jakie budzimy w niej emocje, czym zachęcamy lub zniechęcamy do kontaktu ze sobą. Dzięki autentycznym interakcjom między uczestnikami grupa umożliwia stopniowe poznawanie nieświadomych wzorców naszego funkcjonowania, odnoszenia się do siebie samego i innych ludzi. Zdobyta w ten sposób wiedza może stać się wstępem do zmiany życiowej (poprawy własnej samooceny, wzrostu satysfakcji w relacjach z ludźmi).
Zainteresowanych zapraszamy na 50-minutową bezpłatną konsultację.

Czas trwania grupy jest nieograniczony, czas uczestnictwa poszczególnych osób zależy od indywidualnych potrzeb, nie krótszy niż 6 miesięcy.

Przyjęcia do grupy w miarę wolnych miejsc.

Czwartki: 18.15 – 20.15.
Miesięczny koszt udziału w grupie wynosi: 496 zł

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl