Grupa Otwarcia ® to formuła stworzona i doskonalona w Laboratorium od 1978 roku. Skorzystało z niej już ponad 14 000 osób.

Dlaczego warto wziąć udział w Grupie Otwarcia ®

  • To intensywne doświadczenie grupowe o charakterze interpersonalnym, które daje okazję do nawiązania kontaktu ze sobą, z innymi ludźmi oraz z grupą jako całością, a także z osobami w roli autorytetów.
  • Gwarantuje ona poczucie bezpieczeństwa i zaufania, które pozwalają zobaczyć, jak reakcje innych osób wpływają na nasze samopoczucie i jak postrzegamy siebie samych.
  • Daje ona możliwość uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych zachowań (co i jak robimy, do czego dążymy, a czego unikamy) i tego, jak wpływają one na stosunek innych ludzi do nas.
  • Pomaga ona rozpoznać i zrozumieć nasz styl nawiązywania kontaktu i budowania relacji z innymi osobami i z grupą.
  • Przywraca nadzieję, poczucie odpowiedzialności i sprawczości, sprzyja refleksji, zdarza się, że jest początkiem pożądanej zmiany. Może być jednorazowym doświadczeniem lub wstępem do pracy nad sobą.

Jak przebiega Grupa Otwarcia ®

Sytuacja jest otwarta – uczestnicy wraz z dwojgiem prowadzących siadają w kręgu i zaczynają rozmawiać. Jeśli chcą, opowiadają o sobie, o tym, dlaczego przyjechali, czego szukają.

Z upływem czasu rozmowa staje się głębsza, poruszane są kwestie bardziej osobiste.

Prowadzący zachęcają uczestników, by na bieżąco komentowali to, co dzieje się między nimi oraz między nimi a prowadzącymi w trakcie sesji. Doświadczenie bliskiego spotkania z innymi ludźmi, refleksje i informacje zwrotne stanowią największą wartość Grupy Otwarcia®.

Wszystkie grupy prowadzi dwoje psychoterapeutów – specjalistów z zakresu psychoterapii grupowej.

Grupa Otwarcia ® – zajęcia dodatkowe

W trakcie wyjazdu oprócz pracy w grupie przewidziane są również zajęcia dodatkowe, do wzięcia udziału w których prowadzący bardzo zachęcają:

  • ćwiczenia rozciągające i wzmacniające
  • medytacja
  • bieg transowy – wolny trucht nastawiony na wzmożenie koncentracji i rozluźnienie ciała
  • relaksacja

Grupa Otwarcia® jest przeznaczona dla wszystkich osób, którym kondycja psychiczna pozwala na intensywne emocjonalnie a także poznawczo pięciodniowe doświadczenie grupowe.

Osoby, które rozważają udział w Grupie Otwarcia® zachęcamy do lektury wywiadu z Jerzym Dmuchowskim.

Opłaty

Koszt udziału w Grupie Otwarcia® wynosi 1690 zł plus opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku.

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/