Grupy Otwarcia® i Grupy Zaawansowane prowadzimy w podmiejskich ośrodkach zlokalizowanych w różnych rejonach Polski:

Wszystkie są pięknie położone i mają wyjątkowy klimat sprzyjający pracy grupowej. Różnią się standardem i ceną.

Uczestnicy Grupy Otwarcia® mogą skorzystać z bezpłatnego dojazdu organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji. Szczegółowe informację otrzymają Państwo w zawiadomieniu po przesłaniu zgłoszenia.

Po zapisaniu się na Grupę Otwarcia® i wniesieniu opłaty prosimy o kontakt z ośrodkiem w  celu rezerwacji miejsca oraz ustalenia diety.