Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:
116 111 (całodobowy)

Telefon zaufania młodych:
22 484 88 04 ( poniedziałek-sobota, godzina 11:00)

Tumbo Pomaga – pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie:
800 111 123 (poniedziałek-piątek, godzina 12-18)

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyk-Narkomania:
800 199 990 (codziennie, godz 16-21)

Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży:
800 119 119 (codziennie, godz 14-22)

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci:
800 100 100 ( poniedziałek-piątek 12-15)

Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie:
800 800 602 ( poniedziałek- piątek, godz 16-20)

Telefon Pogadania:
800 212 005 ( codziennie godz 12-20)

Antydepresyjny telefon zaufania:
22 484 88 01 ( poniedziałek- piątek, godz 15-20)

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym:
800 702 222 ( całodobowy)

Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie):
800 108 108 ( poniedziałek – piątek, godz 14-20)

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych:
116 123 ( codziennie, godz 14-22)

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”:
800 120 002( całodobowy)

Czat dostępny na stronie internetowej rzecznika praw dziecka:
czat.brpd.gov.pl ( całodobowy)

Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia:
112 ( całodobowy)