Zapraszamy do udziału w grupach psychoterapeutycznych prowadzonych w Warszawie:

Grupy psychoterapeutyczne ograniczone w czasie

Więcej informacji o grupach ograniczonych w czasie

Grupy psychoterapeutyczne ograniczone w czasie polecamy osobom, które chciałyby się przyjrzeć konkretnym trudnościom, których doświadczają w relacjach z innymi. Celem pracy jest zrozumienie swoich wzorców zachowań oraz sposobów budowania relacji. Uczestnicy mają możliwość podjęcia wspólnej pracy z grupą i prowadzącymi nad przezwyciężeniem tych mechanizmów.

Grupa psychoterapeutyczna ograniczona w czasie – Czwartki 8.45 – 10.45, od IX 2024 do VII 2025 – trwa nabór

Prowadzący: Maksym Kosiński i Katarzyna Grzybowska-Tomaszek
Terminy spotkań: Czwartki 8.45 – 10.45, od od IX 2024 do VII 2025
Miesięczny koszt: 750zł

Półotwarte grupy psychoterapeutyczne

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Wtorki 9:00-11:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Katarzyna MoczulskaMariusz Turek
Terminy spotkań: Wtorki 9:00-11:00
Miesięczny koszt: 747zł
Grupa trwa od IX 2012 r.

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Czwartki 8:45-10:45
(trwa nabór)

Prowadzący: Paweł JezierskiZofia Gnyp
Terminy spotkań: Czwartki 8:45-10:45, od 9 XI 2023
Miesięczny koszt: 743 zł
Miejsce: ul. Sulkiewicza 7/11 (przy Łazienkach)

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Czwartki 18:15-20:15
(lista oczekujących)

Prowadzący: Sylwester BielasAgnieszka Znosko
Terminy spotkań: Czwartki 18:15-20:15
Miesięczny koszt: 704 zł
Grupa trwa od XI 2018 r.

Więcej informacji o półotwartych grupach psychoterapeutycznych

Półotwarta grupa przeznaczona jest dla osób zainteresowanych zmianą i/lub poprawą swoich relacji z innymi ludźmi poprzez pogłębienie refleksji nad tym, w jaki sposób nawiązujemy i podtrzymujemy z nimi kontakt. Do grupy półotwartej można dołączyć, gdy zwalnia się miejsce. Czas trwania grupy jest nieograniczony. Osoby dołączające do grupy wspólnie z prowadzącymi decydują, jak długo będą uczęszczać na sesje, okres ten musi być jednak nie krótszy niż sześć miesięcy.

Półotwarte grupy zaawansowane

Półotwarta grupa zaawansowana – Środy 18:00-20:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Jerzy DmuchowskiMarta Kosińska
Terminy spotkań: Środy 18:00-20:00
Miesięczny koszt: 750 zł

Półotwarta grupa zaawansowana – Czwartki 18:00-20:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Jerzy DmuchowskiAgnieszka Urbaniak
Terminy spotkań: Czwartki 18:00-20:00
Miesięczny koszt: 749 zł
Grupa trwa od IX 2020 r.

Więcej informacji o półotwartych grupach zaawansowanych

Grupa zaawansowana przeznaczona jest dla osób, które uczestniczyły w jakiejkolwiek formie psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (LP) lub są po Grupie Otwarcia®, lub są w trakcie psychoterapii indywidualnej w LP (za zgodą terapeuty). Do grupy mogą też dołączyć osoby po lub w trakcie psychoterapii poza LP, jeżeli ich psychoterapeuta posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Do grupy zaawansowanej półotwartej można dołączyć, gdy zwalnia się miejsce. Okres udziału w grupie jest uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników i trwa nie krócej niż 6 miesięcy. Czas zakończenia uzgadniany jest wspólnie z prowadzącymi.

Grupy psychoterapeutyczne dla “Młodych dorosłych”

Więcej o grupie dla “Młodych dorosłych”

Grupa przeznaczona jest dla osób między 19 a 28 rokiem życia, które zmagają się z wyzwaniami związanymi z wchodzeniem w dorosłość. Celem pracy jest zrozumienie swoich wzorców zachowań oraz sposobów budowania relacji. Uczestnicy mają możliwość podjęcia wspólnej pracy z grupą i prowadzącymi nad modyfikacją ograniczających ich rozwój schematów poznawczych i emocjonalnych, które odtwarzają się w relacjach z ludźmi.

Grupy psychoterapeutyczne w bloku czasowym

Grupa psychoterapeutyczna w bloku czasowym – Soboty 10:00-18:30

Prowadzący: Maksym Kosiński i Katarzyna Markowska

Terminy spotkań: sobota 10:00-18:30 od 10 II 2024  do 7 XII 2024

10.II.2024 r.

9.III.2024 r.

13.IV.2024 r.

11.V.2024 r.

15.VI.2024 r.

6.VII.2024 r.

24.VIII.2024 r.

14.IX.2024 r.

12.X.2024 r.

9.XI.2024 r.

7.XII.2024 r.
Miesięczny koszt: 750 zł
Miejsce: ul. Ogrodowa 58

Więcej o grupie w bloku czasowym

Sesje grupy terapeutycznej odbywają się raz w miesiącu w soboty lub niedziele, w trakcie jednego dnia odbywać się będą cztery sesje. Taka struktura spotkań grupowych daje możliwość skorzystania z terapii osobom, które nie mogą uczęszczać na sesje w trybie cotygodniowym. Miesięczny odstęp między spotkaniami służy asymilacji intensywnego doświadczenia, jakie niesie ze sobą psychoterapia w takiej formie. Ze względu na specyfikę grupy ważne jest, aby na dołączenie do niej decydowały się osoby, które będą obecne na wszystkich sesjach w każdym z terminów spotkań.

Półotwarte grupy psychoterapeutyczne dla osób z problemem uzależnienia

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Poniedziałki 15:30-17:30
(lista oczekujących)

Prowadzący: Bożena Maciek-HaściłoAleksander Łączyński
Terminy spotkań: Poniedziałki 15:30-17:30
Miesięczny koszt: 670 zł
Czas uczestnictwa: od 24 do 36 miesięcy
Grupa trwa od IV 2013 r.

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Czwartki 17:00-19:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Joanna RomaniukMarcin Obrębski
Terminy spotkań: Czwartki 17:00-19:00
Miejsce: ul. Arabska 7A
Miesięczny koszt: 748 zł
Czas uczestnictwa: od 24 do 36 miesięcy

Więcej informacji o półotwartej grupie psychoterapeutycznej dla osób z problemem uzależnienia

Praca w grupie może pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki sięgania po substancje. Opieramy się na założeniu, że wiele aspektów uzależnień wiąże się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi i znaczna ich część w tych relacjach się przejawia.

Warunki uczestnictwa:

  • Odbycie konsultacji z prowadzącymi
  • Stan trzeźwości podczas spotkania
  • Każdorazowe informowanie grupy o zażyciu substancji
  • Zgoda na to, że w sytuacji notorycznego nadużywania substancji psychoaktywnych (trudność w utrzymaniu co najmniej tygodnia abstynencji) rozważymy inne formy leczenia
  • Niepodejmowanie równolegle uczestnictwa w innej terapii grupowej (korzystanie z terapii indywidualnej jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącymi)