Zapraszamy do udziału w grupach psychoterapeutycznych prowadzonych w Warszawie:

Grupy psychoterapeutyczne dla par

Grupa psychoterapeutyczna dla par – Piątki 10:00-15:00
(trwa nabór)

Prowadzący: Paweł JezierskiMatylda Porębska
Termin rozpoczęcia: Grupa rozpocznie się 27 X 2023 r.
Terminy spotkań: Piątki 10:00-15:00 raz w miesiącu

 • 27 października 2023
 • 17 listopada 2023
 • 15 grudnia 2023
 • 12 stycznia 2024
 • 16 lutego 2024
 • 15 marca 2023

Miejsce: ul. Katowicka 18
Koszt: opłata za udział w grupie terapeutycznej dla pary wynosi łącznie 4 750 zł i płatny jest wg. poniższego harmonogramu:
– wpisowe potwierdzające udział w grupie w kwocie 950 zł płatne do 7 dni po zakwalifikowaniu,
– czterech comiesięcznych wpłat w wysokości 950 zł każda, płatnych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury.

Więcej informacji o grupie dla par

Zdarza się, że bliska relacja jest źródłem frustracji oraz trudnych uczuć, a niespełnione oczekiwania, zaniedbane potrzeby czy codzienne wyzwania  skłaniają do pytania „po co w tym trwać?”. Z naszego doświadczenia wynika, że niemal każda para postrzega inne związki za dobrze lub doskonale sobie radzące, co w kontraście do własnych problemów może generować trudne uczucia i osłabiać więź.

Praca w grupie terapeutycznej jest pomocna m.in. dzięki dostrzeżeniu wyzwań stojących przed innymi parami, a także poznaniu różnych perspektyw uczestników. Grupa stanowi bezpieczne środowisko, w którym możliwe jest badanie trudności relacyjnych z którymi aktualnie zmaga się związek , co pozwala na lepsze zrozumienie diadycznej dynamiki i przyczynia się do wprowadzenie zmian umożliwiających bardziej harmonijne funkcjonowanie w parze.

Podczas każdej sesji przewidziany jest czas na aktywną pracę dla dwóch par.

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia jest odbycie w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej jednej konsultacji pary w Laboratorium Psychoedukacji (LP) lub bycie w procesie terapii pary w LP. Jeśli para nie spełnia tego wymogu, konieczna jest konsultacja u jednej z osób prowadzących grupę. Koszt konsultacji: 240 zł (50 minut).

Grupy psychoterapeutyczne ograniczone w czasie

Więcej informacji o grupach ograniczonych w czasie

Grupy psychoterapeutyczne ograniczone w czasie polecamy osobom, które chciałyby się przyjrzeć konkretnym trudnościom, których doświadczają w relacjach z innymi. Celem pracy jest zrozumienie swoich wzorców zachowań oraz sposobów budowania relacji. Uczestnicy mają możliwość podjęcia wspólnej pracy z grupą i prowadzącymi nad przezwyciężeniem tych mechanizmów.

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Środy 8:30-10:30
(trwa nabór)

Prowadzące: Alina Neugebauer i Manuela Frischke
Terminy spotkań: Środy 08:30-10:30 od 20 IX 2023 do 26 VI 2024
Miesięczny koszt: 748 zł
Miejsce: ul. Sulkiewicza 7/11 (przy Łazienkach)

Półotwarte grupy psychoterapeutyczne

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Wtorki 9:00-11:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Katarzyna MoczulskaRobert Szostek
Terminy spotkań: Wtorki 9:00-11:00
Miesięczny koszt: 600 zł
Grupa trwa od IX 2012 r.

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Czwartki 18:15-20:15
(lista oczekujących)

Prowadzący: Sylwester BielasAgnieszka Znosko
Terminy spotkań: Czwartki 18:15-20:15
Miesięczny koszt: 598 zł
Grupa trwa od XI 2018 r.

Więcej informacji o półotwartych grupach psychoterapeutycznych

Półotwarta grupa przeznaczona jest dla osób zainteresowanych zmianą i/lub poprawą swoich relacji z innymi ludźmi poprzez pogłębienie refleksji nad tym, w jaki sposób nawiązujemy i podtrzymujemy z nimi kontakt. Do grupy półotwartej można dołączyć, gdy zwalnia się miejsce. Czas trwania grupy jest nieograniczony. Osoby dołączające do grupy wspólnie z prowadzącymi decydują, jak długo będą uczęszczać na sesje, okres ten musi być jednak nie krótszy niż sześć miesięcy.

Półotwarte grupy zaawansowane

Półotwarta grupa zaawansowana – Środy 18:00-20:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Jerzy DmuchowskiMarta Kosińska
Terminy spotkań: Środy 18:00-20:00
Miesięczny koszt: 646 zł

Półotwarta grupa zaawansowana – Czwartki 18:00-20:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Jerzy DmuchowskiAgnieszka Urbaniak
Terminy spotkań: Czwartki 18:00-20:00
Miesięczny koszt: 658 zł
Grupa trwa od IX 2020 r.

Więcej informacji o półotwartych grupach zaawansowanych

Grupa zaawansowana przeznaczona jest dla osób, które uczestniczyły w jakiejkolwiek formie psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (LP) lub są po Grupie Otwarcia®, lub są w trakcie psychoterapii indywidualnej w LP (za zgodą terapeuty). Do grupy mogą też dołączyć osoby po lub w trakcie psychoterapii poza LP, jeżeli ich psychoterapeuta posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Do grupy zaawansowanej półotwartej można dołączyć, gdy zwalnia się miejsce. Okres udziału w grupie jest uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników i trwa nie krócej niż 6 miesięcy. Czas zakończenia uzgadniany jest wspólnie z prowadzącymi.

Grupy psychoterapeutyczne dla “Młodych dorosłych”

Więcej o grupie dla “Młodych dorosłych”

Grupa przeznaczona jest dla osób między 19 a 28 rokiem życia, które zmagają się z wyzwaniami związanymi z wchodzeniem w dorosłość. Celem pracy jest zrozumienie swoich wzorców zachowań oraz sposobów budowania relacji. Uczestnicy mają możliwość podjęcia wspólnej pracy z grupą i prowadzącymi nad modyfikacją ograniczających ich rozwój schematów poznawczych i emocjonalnych, które odtwarzają się w relacjach z ludźmi.

Grupy psychoterapeutyczne w bloku czasowym

Więcej o grupie w bloku czasowym

Sesje grupy terapeutycznej odbywają się raz w miesiącu w soboty lub niedziele, w trakcie jednego dnia odbywać się będą cztery sesje. Taka struktura spotkań grupowych daje możliwość skorzystania z terapii osobom, które nie mogą uczęszczać na sesje w trybie cotygodniowym. Miesięczny odstęp między spotkaniami służy asymilacji intensywnego doświadczenia, jakie niesie ze sobą psychoterapia w takiej formie. Ze względu na specyfikę grupy ważne jest, aby na dołączenie do niej decydowały się osoby, które będą obecne na wszystkich sesjach w każdym z terminów spotkań.

Półotwarte grupy psychoterapeutyczne dla osób z problemem uzależnienia

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Poniedziałki 15:30-17:30
(lista oczekujących)

Prowadzący: Bożena Maciek-Haściło i Aleksander Łączyński
Terminy spotkań: Poniedziałki 15:30-17:30
Miesięczny koszt: 670 zł
Czas uczestnictwa: od 24 do 36 miesięcy
Grupa trwa od IV 2013 r.

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Czwartki 17:00-19:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Joanna RomaniukMarcin Obrębski
Terminy spotkań: Czwartki 17:00-19:00
Miejsce: ul. Arabska 7A
Miesięczny koszt: 659 zł
Czas uczestnictwa: od 24 do 36 miesięcy

Więcej informacji o półotwartej grupie psychoterapeutycznej dla osób z problemem uzależnienia

Praca w grupie może pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki sięgania po substancje. Opieramy się na założeniu, że wiele aspektów uzależnień wiąże się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi i znaczna ich część w tych relacjach się przejawia.

Warunki uczestnictwa:

 • Odbycie konsultacji z prowadzącymi
 • Stan trzeźwości podczas spotkania
 • Każdorazowe informowanie grupy o zażyciu substancji
 • Zgoda na to, że w sytuacji notorycznego nadużywania substancji psychoaktywnych (trudność w utrzymaniu co najmniej tygodnia abstynencji) rozważymy inne formy leczenia
 • Niepodejmowanie równolegle uczestnictwa w innej terapii grupowej (korzystanie z terapii indywidualnej jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącymi)