Zapraszamy do udziału w grupach psychoterapeutycznych prowadzonych w Warszawie:

Grupy psychoterapeutyczne ograniczone w czasie

Grupa psychoterapeutyczna – Środy 8:30-10:30
(trwa nabór)

Prowadzące: Alina NeugebauerAleksandra Mokrzycka
Czas trwania: 21 IX 2022 – 28 VI 2023
Terminy spotkań: Środy 8:30-10:30
Miejsce: ul. Sulkiewicza 7/11
Miesięczny koszt: 645 zł

Więcej informacji o grupach ograniczonych w czasie

Grupy psychoterapeutyczne ograniczone w czasie polecamy osobom, które chciałyby się przyjrzeć konkretnym trudnościom, których doświadczają w relacjach z innymi. Celem pracy jest zrozumienie swoich wzorców zachowań oraz sposobów budowania relacji. Uczestnicy mają możliwość podjęcia wspólnej pracy z grupą i prowadzącymi nad przezwyciężeniem tych mechanizmów.

Półotwarte grupy psychoterapeutyczne

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Wtorki 9:00-11:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Katarzyna MoczulskaRobert Szostek
Terminy spotkań: Wtorki 9:00-11:00
Miesięczny koszt: 600 zł
Grupa trwa od IX 2012 r.

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Czwartki 18:15-20:15
(lista oczekujących)

Prowadzący: Sylwester BielasKarolina Chełchowska
Terminy spotkań: Czwartki 18:15-20:15
Miesięczny koszt: 589 zł
Grupa trwa od XI 2018 r.

Więcej informacji o półotwartych grupach psychoterapeutycznych

Półotwarta grupa przeznaczona jest dla osób zainteresowanych zmianą i/lub poprawą swoich relacji z innymi ludźmi poprzez pogłębienie refleksji nad tym, w jaki sposób nawiązujemy i podtrzymujemy z nimi kontakt. Do grupy półotwartej można dołączyć, gdy zwalnia się miejsce. Czas trwania grupy jest nieograniczony. Osoby dołączające do grupy wspólnie z prowadzącymi decydują, jak długo będą uczęszczać na sesje, okres ten musi być jednak nie krótszy niż sześć miesięcy.

Półotwarte grupy zaawansowane

Półtotwarta grupa zaawansowana – Czwartki 18:00-20:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Jerzy DmuchowskiAnna Kowalewska-Żelewska
Terminy spotkań: Czwartki 18:00-20:00
Miesięczny koszt: 510 zł
Grupa trwa od IX 2020 r.

Półotwarta grupa zaawansowana – Środy 18:00-20:00
(lista oczekujących)

Prowadzący: Jerzy DmuchowskiMagdalena Bogdan
Terminy spotkań: Środy 18:00-20:00
Miesięczny koszt: 532 zł

Więcej informacji o półotwartych grupach zaawansowanych

Grupa zaawansowana przeznaczona jest dla osób, które uczestniczyły w jakiejkolwiek formie psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (LP) lub są po dwóch grupach wyjazdowych w LP, lub są w trakcie psychoterapii indywidualnej w LP (za zgodą terapeuty). Do grupy mogą też dołączyć osoby po lub w trakcie psychoterapii poza LP, jeżeli ich psychoterapeuta posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Do grupy zaawansowanej półotwartej można dołączyć, gdy zwalnia się miejsce. Okres udziału w grupie jest uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników i trwa nie krócej niż 6 miesięcy. Czas zakończenia uzgadniany jest wspólnie z prowadzącymi.

Grupy psychoterapeutyczne dla “Młodych dorosłych”

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna “Młodzi dorośli”
– Czwartki 19:15-21:15 (lista oczekujących)

Prowadzący: Katarzyna WaluchowskaPaweł Wojciechowski
Terminy spotkań: Czwartki 19:15-21:15
Miesięczny koszt: 542 zł
Miejsce spotkań: ul. Siemiradzkiego 15/3
Grupa trwa od X 2020 r.

Więcej o grupie dla “Młodych dorosłych”

Grupa przeznaczona jest dla osób między 19 a 28 rokiem życia, które zmagają się z wyzwaniami związanymi z wchodzeniem w dorosłość. W grupie półotwartej minimalny czas uczestnictwa to 6 miesięcy i uzgadniamy jest wspólnie z prowadzącymi. Nowe osoby przyjmowane są do grupy w zależności od aktualnej dostępności miejsc. W pozostałych grupach czas udziału w grupie jest zgodny z czasem trwania podanym w informacji o grupie.

Grupy psychoterapeutyczne w bloku czasowych

Więcej o grupie w bloku czasowym

Sesje grupy terapeutycznej odbywają się raz w miesiącu w soboty przez pół roku, w trakcie jednego dnia odbywać się będą cztery sesje. Taka struktura spotkań grupowych daje możliwość skorzystania z terapii osobom, które nie mogą uczęszczać na sesje w trybie cotygodniowym. Miesięczny odstęp między spotkaniami służy asymilacji intensywnego doświadczenia, jakie niesie ze sobą psychoterapia w takiej formie. Ze względu na specyfikę grupy ważne jest, aby na dołączenie do niej decydowały się osoby, które będą obecne na wszystkich sesjach w każdym z terminów spotkań.

Półotwarte grupy psychoterapeutyczne dla osób z problemem uzależnienia

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Poniedziałki 15:30-17:30
(lista oczekujących)

Prowadzący: Bożena Maciek-HaściłoMałgorzata Krauze
Terminy spotkań: Poniedziałki 15:30-17:30
Miesięczny koszt: 598 zł
Czas uczestnictwa: od 12 do 18 miesięcy
Grupa trwa od IV 2013 r.

Półotwarta grupa psychoterapeutyczna – Czwartki 17:00-19:00
(trwa nabór)

Prowadzący: Joanna RomaniukMarcin Obrębski
Terminy spotkań: Czwartki 17:00-19:00
Miesięczny koszt: 659 zł
Czas uczestnictwa: od 24 do 36 miesięcy

Więcej informacji o półotwartej grupie psychoterapeutycznej dla osób z problemem uzależnienia

Praca w grupie może pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki sięgania po substancje. Opieramy się na założeniu, że wiele aspektów uzależnień wiąże się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi i znaczna ich część w tych relacjach się przejawia.

Warunki uczestnictwa:

  • Odbycie konsultacji z prowadzącymi
  • Stan trzeźwości podczas spotkania
  • Każdorazowe informowanie grupy o zażyciu substancji
  • Zgoda na to, że w sytuacji notorycznego nadużywania substancji psychoaktywnych (trudność w utrzymaniu co najmniej tygodnia abstynencji) rozważymy inne formy leczenia
  • Niepodejmowanie równolegle uczestnictwa w innej terapii grupowej (korzystanie z terapii indywidualnej jest możliwe po uzgodnieniu z prowadzącymi)