Dla kogo

Grupa skierowana jest do osób, które chciałyby lepiej poznać siebie, a także swoje relacje z innymi ludźmi i z grupą, w tym do osób, które czują się nie do końca akceptowane przez innych lub choćby przez siebie.

W wyniku doświadczeń życiowych, również tych dość wczesnych, nasza samoakceptacja może od początku być niewystarczająca, a może też zmniejszać się z czasem. Zdarza się, że trudno jest pogodzić się ze swoją przeszłością, z niektórymi swoimi cechami czy decyzjami. Skutkiem może być lęk przed bliskością, wycofywanie się z relacji, niepewność przy wchodzeniu w nowe grupy, obawa przed podejmowaniem nowych wyzwań.

Poprzez doświadczenie grupowe można pogłębić samoświadomość, przyjrzeć się swoim reakcjom i zrozumieć je, zwłaszcza w kontakcie z innymi, oraz poznać perspektywę drugiego człowieka.
Każdy z nas wchodzi w dorosłość z własnym stylem przywiązania, swoistym wzorcem relacyjnym. Dzięki temu, że w grupie terapeutycznej odtwarzają się nasze wzorce, możemy uzmysłowić sobie jaki mamy styl przywiązania oraz w jaki sposób oddziałuje on na nasze życie. Pozwala to zwiększyć wpływ na kształt relacji. Badanie sposobu wchodzenia w relacje oraz ich rozwijania daje szansę na lepsze czucie się samemu ze sobą takim, jakim się jest oraz na większą satysfakcję ze związków.

Informacje o grupie

Grupa prowadzona jest w zintegrowanym podejściu psychodynamicznym i interpersonalnym. Terapeuci łączą perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości.

Wymogi

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

Opłaty

1690 złotych + opłata za pobyt w ośrodku

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów