Dla kogo jest Wyjazdowa grupa dla par?

Udział w wyjazdowej grupie dla par proponujemy parom, które łączy więź, deklarują chęć pozostania w związku oraz widzą sens pracy nad jego rozwojem. Grupa przeznaczona jest dla par, które chcą lepiej zrozumieć siebie i swojego partnera, doświadczają trudności w budowaniu bliskości, problemów w obszarze komunikacji czy utraty wzajemnego zainteresowania lub intymności.

Dlaczego warto wziąć udział w Wyjazdowej Grupie dla par:

  1. To intensywne doświadczenie grupowe o charakterze interpersonalnym, które daje okazję do nawiązania kontaktu ze sobą, z partnerem, z innymi ludźmi oraz z grupą jako całością, w kontekście pracy nad związkami romantycznymi.
  2. Prowadzący zwracają uwagę na budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w grupie, dzięki czemu uczestnicy uczą się rozmawiać o swoich potrzebach i problemach w związku, w inny niż dotychczas sposób – bliżej swoich głębszych uczuć, bardziej wprost o emocjach i potrzebach.
  3. Wymiana doświadczeń pomiędzy parami zainteresowanymi rozwojem swoich związków może dać nową perspektywę na doświadczane problemy w parze oraz stymulować nowe zachowania.
  4. Uczestnictwo w grupie pozwala na identyfikację charakterystycznych ról w jakie wchodzą partnerzy w danym związku. Pomaga ono rozpoznać i zrozumieć nasz styl nawiązywania kontaktu i budowania relacji z partnerem, z grupą.
  5. Obserwując funkcjonowanie innych par można czerpać wiedzę na temat efektywnych oraz nieefektywnych sposobów współdziałania, komunikowania się, wspierania się i rozwiązywania konfliktów.
  6. Daje ona możliwość uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych zachowań (co i jak robimy, do czego dążymy, a czego unikamy) i tego, jak wpływają one na stosunek do partnera i innych ludzi do nas.
  7. Przywraca nadzieję, poczucie odpowiedzialności i sprawczości, sprzyja refleksji, zdarza się, że jest początkiem pożądanej zmiany. Może być jednorazowym doświadczeniem lub wstępem do pracy nad związkiem.

Jak przebiega Grupa dla par

Sytuacja jest otwarta – uczestnicy wraz z dwojgiem prowadzących siadają w kręgu i zaczynają rozmawiać. Jeśli chcą, opowiadają o sobie, o tym, dlaczego przyjechali, czego szukają.

Z upływem czasu rozmowa staje się głębsza, poruszane są kwestie bardziej osobiste.

Prowadzący zachęcają uczestników, by na bieżąco komentowali to, co dzieje się między nimi oraz między nimi a prowadzącymi w trakcie sesji. Prowadzący mogą proponować ćwiczenia warsztatowe pogłębiające pracę nad konkretnym tematem dotyczącym związku, pojawiającym się w trakcie rozmów w grupie. Doświadczenie bliskiego spotkania z innymi ludźmi, refleksje i informacje zwrotne stanowią największą wartość wyjazdowej grupy dla par.

Wymogi

Udział w grupie poprzedzony jest płatną konsultacją u jednego z prowadzących, jeśli para odbyła już konsultacje w naszym ośrodku, nie jest to wymagane. Spotkanie konsultacyjne trwa 50 minut, koszt 240 zł.

Opłaty

2900 zł od pary + opłata za pobyt w ośrodku.

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów.