Dla kogo

Grupa przeznaczona jest dla osób doświadczających indywidualnych problemów, które często utrudniają lub uniemożliwiają harmonijne relacje z innymi.
Praca terapeutyczna w tej grupie polegać będzie na badaniu pojawiających się, w intensywnym doświadczeniu interpersonalnym, przeżyć i reakcji związanych z kontaktem z innymi i całą grupą.
Umożliwi to szybkie rozpoznanie swoich nieświadomych schematów wchodzenia w relacje, sposobów regulowania bliskości oraz obserwowanie wpływu grupy na siebie i swojego wpływu na grupę.
Terapeutyczne działanie grupy powinno umożliwić docieranie do uczuć , często intymnych, jakie wzbudzają inni, a także eksperymentowanie z nowymi sposobami bycia, sprawdzenie czy jest możliwa modyfikacja dotychczasowych niesprzyjających zachowań.
Efektem uczestnictwa w grupie jest zwiększenie świadomości, co może pozwolić na dokonanie użytecznej zmiany w sobie i w swoich ważnych relacjach – obecnych i przeszłych.

Wymogi

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

Opłaty

1690 złotych + opłata za pobyt w ośrodku.

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów