Dla kogo

Grupa przeznaczona jest dla profesjonalistów, którzy ze względów osobistych lub zawodowych chcieliby skorzystać z uzupełniającej ich doświadczenie intensywnej psychoterapii w formule grupy wyjazdowej.

Informacje o grupie

Zajęcia będą prowadzone w wypracowanym w Laboratorium Psychoedukacji zintegrowanym podejściu egzystencjalnym i psychodynamicznym, łączącym perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Prowadzić je będzie Jerzy Dmuchowski z osobą współprowadzącą.

Pięciodniowe zajęcia odbywać się będą w kameralnym, podmiejskim ośrodku. Grupa będzie składała się z 6 do 11 osób. W ośrodku będą równocześnie prowadzone Grupy Otwarcia® i/lub Grupy Zaawansowane. Rano i wieczorem dla chętnych organizowane będą zajęcia dodatkowe – gimnastyka, medytacja, bieg transowy, relaksacja.

Wymogi

Uczestnicy powinni mieć za sobą ukończone szkolenie psychoterapeutyczne lub być w jego trakcie (co najmniej po trzecim roku).

Warunkiem wzięcia udziału w grupie jest ukończona psychoterapia własna, indywidualna lub grupowa. Udział w grupie mogą wziąć również osoby, które aktualnie odbywają psychoterapię indywidualną, o ile ich psychoterapeuta wyrazi na to zgodę.

Opłaty

1990 złotych + opłata za pobyt w ośrodku

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów.