Dla kogo

Grupa skierowana jest do osób, które chciałyby rozwijać świadomość siebie, swoich relacji z innymi ludźmi i z grupą – społecznością. Dzięki lepszemu poznaniu siebie możemy żyć bardziej w zgodzie ze swoimi potrzebami i wartościami, możemy uczyć się rozumieć i szanować innych.

Informacje o grupie

Grupa prowadzona jest w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, psychodynamicznym i egzystencjalnym. Terapeuci łączą perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. 

Praca opiera się na założeniu, że nasze podstawowe problemy, ich struktura i funkcja oraz nasze, w dużej mierze nieświadome, wewnętrzne konflikty będą przejawiały się w bieżącej sytuacji grupowej, w związkach z pozostałymi uczestnikami, z prowadzącymi i z grupą. Praca polega na intensywnym emocjonalnym przeżyciu połączonym ze zrozumieniem. 

Uczestnicy doświadczają poczucia wspólnoty, a także niepowtarzalności ludzkich relacji dzięki ważnym spotkaniom z innymi. Grupa tworzy warunki do obserwacji i refleksji nad sobą, uzyskiwania informacji zwrotnych, eksperymentowania z nowymi sposobami bycia, przeżywania, ekspresji i kontaktu. 

Wymogi

Aby wziąć udział w grupie, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • udział w Grupie Otwarcia® lub Grupie zaawansowanej;
  • ukończenie psychoterapii indywidualnej bądź grupowej prowadzonej przez psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (jeśli osoba zainteresowana udziałem w grupie jest aktualnie w terapii, zgodę na udział w wyjeździe musi wyrazić jej psychoterapeuta);
  • odbycie dwóch konsultacji z osobą wskazaną przez Laboratorium Psychoedukacji.

Opłaty

1990 zł + opłata za pobyt w ośrodku

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów.