Dla kogo

Grupa psychoterapeutyczna przeznaczona jest dla osób, które mają problem z używaniem substancji psychoaktywnych lub z zachowaniami o charakterze nałogowym.

Informacje o grupie

Używki i nałogowe zachowania często służą temu, by poradzić sobie z:

  • regulowaniem emocji
  • problemami w relacjach z ludźmi
  • relacjami z innymi ludźmi 
  • brakiem troski o siebie

Praca w grupie może pomóc zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki sięgania po te substancje. Zamiast zagłuszać emocje pojawiające się w kontakcie z innymi ludźmi, można o nich bezpiecznie rozmawiać, aby je lepiej poznać i zrozumieć. W trakcie spotkań grupy możliwe będzie sięgniecie do wczesnodziecięcych – często traumatycznych – doświadczeń, które leżą u podstaw  problemów emocjonalnych i  trudności w relacjach, które z kolei często prowadzą do szkodliwego używania substancji psychoaktywnych i nałogowych zachowań.  

Podstawowym celem udziału w grupie jest lepsze zrozumienie siebie, a przede wszystkim:

  • zwiększenie zdolności do regulacji emocji 
  • poprawa relacji z innymi ludźmi, kształtowanie zdolności do budowania więzi 
  • zrozumienie własnych schematów nadużywania substancji psychoaktywnych i nałogowych czynności 
  • odkrycie  wewnętrznych konfliktów leżących u podstaw sięgania po substancje psychoaktywne
  • określenie dalszych kierunków działań

Wymogi

Warunkiem udziału w grupie wyjazdowej jest odbycie konsultacji z Bożeną Maciek-Haściło, możliwość utrzymania co najmniej dwutygodniowej abstynencji oraz całkowite powstrzymanie się od zażywania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych podczas wyjazdu (również przed, pomiędzy i po zajęciach).

Opłaty

1690 złotych + opłata za pobyt w ośrodku

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów