Konsultacja jest spotkaniem wstępnym, które poprzedza rozpoczęcie psychoterapii. Celem konsultacji jest rozpoznanie potrzeb pacjenta i zrozumienie natury zgłaszanych problemów oraz podjęcie decyzji o formie dalszej pracy psychoterapeutycznej.

Nasi konsultanci to osoby o najwyższych kwalifikacjach: certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Laboratorium Psychoedukacji prowadzimy następujące rodzaje konsultacji psychoterapeutycznych:

  • konsultacje indywidualne
  • konsultacje dotyczące uzależnienia
  • konsultacje pary

Konsultacje prowadzone są w języku polskim i angielskim. Nasi pacjenci mogą również skorzystać w naszym ośrodku z pomocy psychiatrycznej.

Na podstawie uzyskanych informacji konsultujący psychoterapeuta przekazuje indywidualną rekomendację dotyczącą dalszego postępowania i informuje,  jakie formy pomocy psychologicznej będą najskuteczniejsze.

Jedną z propozycji może być:

Zazwyczaj w celu ustalenia optymalnej dla danej osoby propozycji wystarczy jedno spotkanie, choć zdarza się, że konsultacja psychoterapeutyczna może obejmować 2 wizyty.

W przypadku konsultacji psychoterapeutycznej, pary, czy dotyczącej uzależnienia udział w niej nie jest równoznaczny z rozpoczęciem terapii u wybranego konsultanta. Jeśli po odbyciu konsultacji pacjent lub para postanowi rozpocząć terapię, Państwa nazwisko trafia na listę osób oczekujących. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe i charakter zgłaszanego problemu, staramy się zaproponować odpowiedniego psychoterapeutę lub grupę psychoterapeutyczną. Gdy pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z Państwem, aby o tym poinformować. Informujemy też o dniu, godzinie, miejscu spotkań oraz cenie pojedynczej sesji.