ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) to specyficzna metoda psychoterapii skoncentrowanej na emocjach. ISTDP wywodzi się psychoterapii psychodynamicznej. Podejście to korzysta również z technik innych uznanych podejść terapeutycznych, a także medycyny i neuronauki. Uwzględnia różne obszary funkcjonowania człowieka, umożliwiając efektywną pomoc w rozwiązywaniu złożonych problemów psychologicznych.

W rozumieniu ISTDP przyczyną powtarzających się problemów emocjonalnych są doświadczenia związane z zerwaniem więzi z ważnymi osobami w życiu pacjenta. Urazy wynikające z naruszenia tych więzi mogą wywoływać intensywne reakcje emocjonalne. Zablokowanie tych emocji powoduje chęć unikania ich w dorosłym życiu, co często prowadzi do powtarzających się trudności psychicznych. Ponowne wzbudzenie tych emocji powoduje stosowanie mechanizmów obronnych. Lęk oraz mechanizmy mogą być nieświadome dla osoby, która ich doświadcza. Powodują szereg różnych objawów zarówno fizycznych jak i psychicznych, a także problemów interpersonalnych. Taki rodzaj emocjonalnych blokad zazwyczaj doświadczają osoby zmagające się z lękiem, depresją, uzależnieniem, somatyzacjami oraz zaburzeniami odżywiania.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to interaktywne podejście, w którym pacjent oraz terapeuta współpracują ze sobą, aby zidentyfikować sposoby doświadczania lęku. Podczas sesji terapeutycznych pacjent wraz terapeutą pracują również nad lepszym rozumieniem mechanizmów obronnych. Ludzie często stosuje takie mechanizmy, aby uniknąć bolesnych uczuć. Jednak kiedy uczucia te zaczynają być doświadczane wzrasta ich tolerancja, a lęk oraz mechanizmy obronne zaczynają się zmniejszać. Praca nad możliwością doświadczania emocji często może przynieść poprawę objawów, zmiany w zachowaniu i pomóc w nawiązywaniu zdrowych relacji.

Jest to metoda charakteryzująca się wysoką intensywnością pracy, stąd rekomendowana dla osób, które z różnych powodów nie mogą korzystać z psychoterapii prowadzonej w tradycyjnym podejściu psychodynamicznym. Sesje trwają 60-180 minut i odbywają się z częstotliwością uzgodnioną wspólnie przez pacjenta i terapeutę. Sesje mogą się odbywać raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Psychoterapeuci pracujący w podejściu ISTDP ukończyli lub w są w trakcie szkolenia ISTDP Core Training organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji i ISTDP Institute w Waszyngtonie.

Jeśli po odbyciu konsultacji pacjent postanowi rozpocząć terapię, jego nazwisko trafia na listę osób oczekujących. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe pacjenta i charakter zgłaszanego problemu, staramy się zaproponować odpowiedniego psychoterapeutę. Gdy pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z pacjentem, aby go o tym powiadomić. Informujemy też o dniu, godzinie, miejscu spotkań oraz cenie pojedynczej sesji.