Psychoterapia indywidualna odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch pięćdziesięciominutowych spotkań w tygodniu. Czas trwania terapii jest ustalany z terapeutą na jednej z pierwszych sesji.

Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Tego rodzaju terapia kończy się w ustalonym na jednym z pierwszych spotkań terminie. Obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji, na które pacjent uczęszcza co tydzień.

Zaplanowanie konkretnej ilości spotkań i konieczność zakończenia procesu terapeutycznego w określonym terminie ułatwia koncentrację na celu, który chciałby osiągnąć pacjent i czytelnie wskazuje kierunek pracy już na jej początku. 

Jeśli po odbyciu konsultacji pacjent postanowi rozpocząć terapię, jego nazwisko trafia na listę osób oczekujących. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe pacjenta i charakter zgłaszanego problemu, staramy się zaproponować odpowiedniego psychoterapeutę. Gdy pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z pacjentem, aby go o tym powiadomić. Informujemy też o dniu, godzinie, miejscu spotkań oraz cenie pojedynczej sesji.