Psychoterapia osób z problemem uzależnienia skierowana jest do osób cierpiących z powodu uzależnienia, nadużywania substancji lub nałogowych czynności i jednocześnie dla osób, które są gotowe przyglądać się swoim relacjom z ludźmi, emocjom i potrzebom.  Specjalista zajmujący się psychoterapią uzależnień ustala podczas konsultacji formę terapii wraz z pacjentem. W terapii indywidualnej spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Podczas terapii pracujemy nad odbudowaniem możliwości tworzenia satysfakcjonujących, bliskich więzi; przyglądamy się uczuciom i lękom, jakie towarzyszą nam w relacjach z ludźmi w różnych sytuacjach oraz przyczynom ich powstawania; uczymy się zauważać i akceptować swoje uczucia i potrzeby; budujemy połączenie pomiędzy uczuciami w relacjach, lękiem przed nimi a objawem, czyli nadużywaniem substancji.

W pracy z osobami cierpiącymi w wyniku używania substancji opieramy się na teorii więzi. Zgodnie z jej założeniami i naszym doświadczeniem przyjmujemy, że nie da się samemu w pełni regulować swoich stanów emocjonalnych. Wszyscy potrzebujemy do tego bliskich relacji z ludźmi, w których możemy poczuć się zauważeni, rozumiani i akceptowani w doświadczaniu pełnej gamy uczuć oraz potrzeb. Jest nam to niezbędne do życia i rozwoju.

Deficyt tak rozumianej więzi w dzieciństwie skutkuje trudnością w budowaniu satysfakcjonujących bliskich relacji w dorosłym życiu. Substancje i czynności stają się – zarówno na poziomie psychologicznym, jak i neurochemicznym – substytutem relacji. Wypełniają pustkę powstałą na skutek braku zaspokojenia potrzeby bliskości, niestety jednocześnie ją pogłębiając, co staje się przyczyną jeszcze większego cierpienia.

Psychoterapia osób z problemem uzależnienia prowadzą wykwalifikowani psychoterapeuci z zespołu psychoterapii uzależnień Laboratorium Psychoedukacji. Swoją pracę poddają stałej superwizji.

Oprócz terapii indywidualnej pacjenci mogą skorzystać z psychoterapii grupowej – terapia prowadzona w Warszawie lub wyjazdowej Zaawansowanej grupy terapeutycznej.

Jeśli po odbyciu konsultacji pacjent postanowi rozpocząć terapię, jego nazwisko trafia na listę osób oczekujących. Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe pacjenta i charakter zgłaszanego problemu, staramy się zaproponować odpowiedniego psychoterapeutę. Gdy pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z pacjentem, aby go o tym powiadomić. Informujemy też o dniu, godzinie, miejscu spotkań oraz cenie pojedynczej sesji.