Uważamy psychoterapię prowadzoną zdalnie za mniej skuteczną i bezpieczną niż psychoterapia w trybie bezpośrednim.

Dlatego psychoterapia online w naszym ośrodku oferowana jest w wyjątkowych przypadkach (np. stały długi pobyt za granicą bez możliwości spotkania z psychoterapeutą na miejscu).

Przed rozpoczęciem należy zgłosić się na konsultację, która odbywa się w kontakcie bezpośrednim w naszym ośrodku. Pierwsza sesja terapii również musi odbyć się bezpośrednio, kolejne sesje odbywają się już w trybie online, ale raz na 2-3 miesiące pacjent powinien spotkać się ze swoim terapeutą bezpośrednio.