W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach oferujemy naszym pacjentom psychoterapię w trybie online. Osoby, które decydują się na skorzystanie z tej formy wsparcia, muszą przed rozpoczęciem terapii zgłosić się na konsultację, która odbywa się w kontakcie bezpośrednim w naszym ośrodku. Kolejne sesje odbywają się już w trybie online, choć raz na 2-3 miesiące pacjent powinien spotkać się ze swoim psychoterapeutą na żywo.