Coaching to dynamiczny proces w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem ważnych dla klienta celów. Polega na wspieraniu klienta w samorealizacji, w rozwoju osobistym, w dokonywaniu zmian – poprzez dotarcie do potencjału, sił i możliwości klienta.

Co nas wyróżnia

Coachowie Laboratorium Psychoedukacji posiadają szeroką wiedzę o funkcjonowaniu człowieka a przede wszystkim o nieświadomych procesach kierujących naszym zachowaniem. Pozwala kompleksowo spojrzeć na klienta i zrozumieć jego sytuację na głębszym poziomie.
Potrafią dobrze odróżnić coaching od psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej dzięki czemu skutecznie pomagają swoim klientom w wyborze odpowiedniej dla nich metody pracy.

Psychoterapia a coaching – różnice i podobieństwa

Coaching skupia się na przyszłości i celach. Koncentruje się na zwiększaniu własnej efektywności i realizacji celów w obszarze zawodowym bądź osobistym.
Psychoterapia skupia się na uwalnianiu od cierpienia, leczeniu zaburzeń, lepszym radzeniu sobie z emocjami. Często sięga do przeszłości, by uzyskać zrozumienie ukształtowanych w nas mechanizmów zachowań.

Cechą wspólną jest fakt, że  zarówno w coachingu jak i psychoterapii celem jest poprawa funkcjonowania danej osoby, co dokonuje się poprzez wzrost samoświadomości, zmianę zachowań i wzorców myślenia.

Jak pracujemy

Pracę w coachingu zaczynamy od ustanowienia dobrej relacji z klientem – opartej na zaufaniu, otwartości i partnerstwie. Koncentrujemy się przede wszystkim na mocnych stronach osobowości klienta oraz celu, jaki chce osiągnąć. Motywujemy go do codziennej pracy sukcesywnie przybliżającej go do osiągnięcia uprzednio postawionego celu. Stosujemy narzędzia z różnych szkół coachingu, a także narzędzia autorskie, które wykorzystujemy, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby klienta.

Jesteśmy zwolennikami podejścia holistycznego. Podczas sesji coachingowych dbamy o równowagę między wglądem a działaniem, docenianiem zasobów a szukaniem wyzwań, koncentracją na celu a rzetelną analizą obecnej sytuacji.

Do kogo adresujemy naszą propozycję

Coaching przeznaczony jest dla każdego, kto chce pracować nad swoim rozwojem, realizacją siebie, swoich pragnień i potrzeb. Polecamy go osobom poszukującym efektywnych sposobów osiągania swoich celów.
Na coaching zapraszamy osoby indywidualne, które chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu czy to w sferze prywatnej czy zawodowej, a także zapraszamy firmy które chcą wspierać swoich pracowników i całe zespoły w realizacji celów biznesowych.

Kto może skorzystać z coachingu?

Te osoby, które chcą podnieść jakość swojego życia. Osoby, które chcą zrealizować jakiś cel, ale brakuje im motywacji, nie wiedzą od czego zacząć lub nie widzą sposobów na pokonanie przeszkód bądź wielokrotnie próbowały wprowadzić zmiany, lecz kończyło się to niepowodzeniem.

Coaching polecamy również osobom, które pragną osiągnąć konkretny cel zawodowy, otworzyć własną firmę, znaleźć pracę, zaplanować karierę lub udoskonalić ją.

Może do nas także zgłosić się firma, która pragnie pomóc swoim pracownikom w rozwoju i efektywniejszej realizacji zadań.

Wszystko to, może stać się obszarem pracy coachingowej.

Jak przebiega coaching

To proces składający się z kilku do kilkunastu sesji. Długość procesu ustalana jest na sesji wstępnej weryfikującej potrzeby klienta. Sesje odbywają się w odstępach najczęściej 2 tygodniowych. Sesja trwa około półtorej godziny.

Przed rozpoczęciem procesu coachingowego zapraszamy na spotkanie wstępne – rozmowę służącą zbadaniu i doprecyzowaniu potrzeb i oczekiwań, przedstawieniu możliwości coachingu oraz zapoznaniu klienta ze sposobem naszej pracy.