Coaching to dynamiczny proces w czasie którego klient i coach pracują nad osiąganiem ważnych dla klienta celów. Polega na wspieraniu klienta w samorealizacji, w rozwoju osobistym, w dokonywaniu zmian – poprzez dotarcie do potencjału, sił i możliwości klienta. Coaching to towarzyszenie klientowi w drodze do realizacji wybranych przez niego celów.

Co nas wyróżnia

Laboratorium Psychoedukacji to ośrodek z ponad 40 letnim doświadczeniem w różnorodnej pracy psychoterapeutycznej.
Coachowie Laboratorium Psychoedukacji posiadają szeroką wiedzę o funkcjonowaniu człowieka a przede wszystkim o nieświadomych procesach kierujących naszym zachowaniem. Wszystko to pozwala na kompleksowe spojrzenie na klienta i zrozumienie jego sytuacji na głębszym poziomie.
Potrafimy dobrze odróżnić coaching od psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej dzięki czemu skutecznie pomagamy klientom w wyborze odpowiedniej dla nich metody pracy.

Psychoterapia a coaching – różnice i podobieństwa

Coaching skupia się na przyszłości i celach. Koncentruje się na zwiększaniu własnej efektywności i realizacji celów w obszarze zawodowym bądź osobistym.
Psychoterapia skupia się na uwalnianiu od cierpienia, leczeniu zaburzeń, lepszym radzeniu sobie z emocjami. Często sięga do przeszłości, by uzyskać zrozumienie ukształtowanych w nas mechanizmów zachowań.

Cechą wspólną jest fakt, że w pracy nad sobą nie można się spodziewać gotowych recept. Celem zarówno coachingu jak i psychoterapii jest poprawa funkcjonowania danej osoby, co dokonuje się poprzez wzrost samoświadomości, zmianę zachowań i wzorców myślenia.

Jak pracujemy

Pracę w coachingu zaczynamy od ustanowienia dobrej relacji z klientem – opartej na zaufaniu, otwartości i partnerstwie. Korzystamy w niej z wieloletniego doświadczenia w pracy coachingowej, psychoterapeutycznej, trenerskiej i superwizyjnej. Koncentrujemy się przede wszystkim na mocnych stronach osobowości klienta oraz celu, jaki chce osiągnąć. Motywujemy go do codziennej pracy sukcesywnie przybliżającej go do osiągnięcia uprzednio postawionego celu. Stosujemy narzędzia z różnych szkół coachingu, a także narzędzia autorskie, które wykorzystujemy, biorąc pod uwagę bieżące potrzeby klienta. Jesteśmy zwolennikami podejścia holistycznego – cele klienta rozpatrujemy w sposób wszechstronny. Podczas sesji coachingowych dbamy o równowagę między wglądem a działaniem, docenianiem zasobów a szukaniem wyzwań, koncentracją na celu a rzetelną analizą obecnej sytuacji.

Do kogo adresujemy naszą propozycję

Coaching przeznaczony jest dla każdego, kto chce pracować nad swoim rozwojem, realizacją siebie, swoich pragnień i potrzeb. Polecamy go osobom poszukującym efektywnych sposobów osiągania swoich celów.
Pracujemy zarówno z osobami, które chcą wprowadzić zmiany w różnych obszarach swojego życia, jak i z grupami (np zespołami).
Na coaching może zgłosić się lider zespołu lub zamówić coaching dla swoich pracowników.

Kto może skorzystać z coachingu?

Te osoby, które chcą podnieść jakość swojego życia – coaching wywodzi się z holistycznego podejścia, które mówi, że do dobrego funkcjonowania człowieka potrzebna jest równowaga w ważnych obszarach życia.
Osoby, które chcą zrealizować jakiś cel, ale brakuje im motywacji, nie wiedzą od czego zacząć lub nie widzą sposobów na pokonanie przeszkód. Także te, które wielokrotnie próbowały wprowadzić zmiany lecz kończyło się to niepowodzeniem.

Coaching polecamy również osobom, które pragną osiągnąć konkretny cel zawodowy, np. otworzyć własną firmę, znaleźć pracę, zaplanować karierę lub udoskonalić ją. Wszystko to, może stać się obszarem pracy coachingowej.

Może do nas także zgłosić się firma, która pragnie pomóc swoim pracownikom w rozwoju i efektywniejszej realizacji zadań.

Jak przebiega coaching

To kilku/kilkunastosesyjny proces. Sesje odbywają się w odstępach 2-3 tygodniowych. Sesja trwa około półtorej godziny.

Przed rozpoczęciem coachingu proponujemy klientom spotkanie wstępne – rozmowę służącą zbadaniu i doprecyzowaniu potrzeb i oczekiwań, przedstawieniu możliwości coachingu oraz zapoznaniu klienta ze sposobem naszej pracy.