Wpisowe: 1790 zł

Wpłaty: 10 x 1280 zł

Łączna cena Treningu Czujności 14 590 zł

Cena czesnego obejmuje:

  • udział w Treningu Czujności;
  • koszt zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku w trakcie weekendowych zjazdów;
  • udział w Grupie Otwarcia®
  • materiały szkoleniowe; 
  • zaświadczenie o ukończeniu Treningu Czujności.

Kwota czesnego jest bezzwrotna i uiszczana niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach.
Ponadto uczestnicy opłacają pobyt w ośrodku w trakcie Grupy Otwarcia® lub Grupy Zaawansowanej, a w przypadku udziału w Grupie Zaawansowanej ponoszą koszt różnicy cen między nią a Grupą Otwarcia®.