1. Filozoficzna sztuka życia i jego przełomów
  2. Osobowość, typy charakterów, mechanizmy obronne w życiu codziennym
  3. Potencjał relacyjny – empatia, otwartość, stanowczość, więź, przywiązanie
  4. Rozumienie drugiego, monolog, dialog, dyskurs, kłótnia, dialog egzystencjalny
  5. Miłość i przyjaźń
  6. Starzenie się – przygoda życia, która trwa
  7. Regulacja emocji
  8. Przeszłość w teraźniejszości czyli relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami
  9. Osoba w grupie – grupa w osobie
  10. Rozumieć współczesność – wrażliwość społeczna
  11. Wzrok-zmysł nieznany
  12. Bliżej siebie, bliżej ciała – moja seksualność
  13. Joga
  14. Warsztat pracy z ciałem
  15. Grupa treningowo – interpersonalna
  16. Trening mindfulness
  17. Grupa Otwarcia®

Program Treningu uwzględnia warsztat Świadomość ciała prowadzony przez Michaela Randolpha. Warsztat organizowany jest wyłącznie dla uczestników Treningu.

Uczestnicy dodatkowo biorą udział w Grupie Otwarcia® w dowolnie wybranym terminie. W jednej grupie mogą wziąć udział nie więcej niż dwie osoby z Treningu Czujności.

Uczestnicy Treningu Czujności, którzy byli już wcześniej na Grupie Otwarcia®, mogą pojechać na nią ponownie (lepiej, aby prowadził ją inny prowadzący niż za pierwszym razem) albo wziąć udział w jednej z Grup Zaawansowanych, co wiąże się z dopłatą różnicy między kosztem udziału w Grupie Otwarcia® i Grupie Zaawansowanej. Podstawę do wyrównania różnicy stanowią aktualnie obowiązujące ceny.