1. Filozoficzna sztuka życia i jego przełomów
 2. Osobowość, typy charakterów, mechanizmy obronne w życiu codziennym
 3. Potencjał relacyjny – empatia, otwartość, stanowczość, więź, przywiązanie
 4. Rozumienie drugiego, monolog, dialog, dyskurs, kłótnia, dialog egzystencjalny
 5. Miłość i przyjaźń
 6. Starzenie się – przygoda życia, która trwa
 7. Regulacja emocji
 8. Osoba w grupie – grupa w osobie
 9. Wzrok-zmysł nieznany
 10. Bliżej siebie, bliżej ciała – moja seksualność
 11. Joga
 12. Warsztat – Świadomość ciała
 13. Grupa treningowo – interpersonalna
 14. Trening mindfulness
 15. Grupa Otwarcia®
 16. Dbanie o dobrostan emocjonalny i fizyczny

Program Treningu uwzględnia warsztat Świadomość ciała prowadzony przez Michaela Randolpha. Warsztat organizowany jest wyłącznie dla uczestników Treningu.

Uczestnicy dodatkowo biorą udział w Grupie Otwarcia® w dowolnie wybranym terminie. W jednej grupie mogą wziąć udział nie więcej niż dwie osoby z Treningu Czujności.

Uczestnicy Treningu Czujności, którzy byli już wcześniej na Grupie Otwarcia®, mogą pojechać na nią ponownie (lepiej, aby prowadził ją inny prowadzący niż za pierwszym razem) albo wziąć udział w jednej z Grup Zaawansowanych, co wiąże się z dopłatą różnicy między kosztem udziału w Grupie Otwarcia® i Grupie Zaawansowanej. Podstawę do wyrównania różnicy stanowią aktualnie obowiązujące ceny.