Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę z Jerzym Dmuchowskim, kierownikiem Treningu Czujności. Celem tej rozmowy jest zastanowienie się, czy dla kandydata zamierzającego wziąć udział w Treningu Czujności stanowi on odpowiednią formę pracy nad sobą w obecnym momencie jego życia.