Informacja o warsztacie

Zgodnie z życzeniem i sugestią uczestników warsztatów „Emisja głosu a jakość życia” zorganizowaliśmy drugą część– dla osób, które uczestniczyły już w takich zajęciach.

Program

1. Krótkie przypomnienie idei oraz głównych wątków warsztatu „Emisja głosu a jakość życia”

2. Wypowiedzi uczestników, którzy chcieliby się podzielić ewentualnymi doświadczeniami po odbyciu pierwszej części warsztatu, np.:

      * własna praca nad głosem

      * większa świadomość zagadnień głosowych i możliwość pomagania innym

      * świadomość wpływu wydarzeń życiowych na brzmienie głosu

      * zaobserwowane zmiany w zakresie zdrowia, wizerunku lub relacji z otoczeniem

3. Indywidualne dłuższe zadania głosowe (czytane lub improwizowane). Praca grupy i prowadzącej skierowana kolejno na każdego z uczestników.

4. Różnorodne ćwiczenia głosowe uwzględniające:

         * prawidłową postawę ciała

         * przyjemne, organiczne oddychanie

         * wyrazistą dykcję

         * prawidłową emisję, czyli swobodne używanie barw, skali i dynamiki głosu

5. Ćwiczenia uwzględniające głos postawiony, jakiego używają aktorzy teatralni

6. Krótkie scenki i zabawy odzwierciedlające różne sytuacje głosowe

7. Pogłębienie tematu wpływu stresu na wystąpienia głosowe

8. Śpiew chóralny prostej piosenki przy instrumencie (syntezatorze). Chętni mogą zaśpiewać solo, inni natomiast – obserwować, jeśli śpiewanie miałoby u nich powodować stres.

9. Przypomnienie podstawowych zasad samodzielnej pracy nad głosem        

10. Różnorodne sugestie indywidualne zmierzające do uzyskania satysfakcji nie tylko z prawidłowego brzmienia głosu, ale – poprzez nie – również z jakości naszego życia.

Kontynuacja warsztatu „Emisja głosu a jakość życia” w większym stopniu niż pierwsze zajęcia jest procesem zależnym od osób, które się pojawią: od ich potrzeb i reakcji. Program powyższy może się więc nieznacznie zmienić w kierunku, który wyznaczą Uczestnicy.

Organizacja

Warsztat odbywa się w godzinach 9:30-18:00 z godzinną przerwą obiadową.

Cena

Opłata za udział w warsztacie wynosi 650 zł.