Informacja o warsztacie

Warsztat Emisja głosu a jakość życia przeznaczony jest dla osób pragnących odkryć prawdziwe brzmienie swojego głosu. W sposób szczególny skorzystać mogą z niego osoby pracujące głosem – nauczyciele, wykładowcy, mówcy, wokaliści, coachowie oraz szkoleniowcy. Odnalezienie naturalnej barwy głosu oraz wykorzystywanie jego możliwości w zakresie skali, siły i kolorystyki sprzyja zdrowiu aparatu głosowego i przynosi wiele satysfakcji. Każdy prawidłowo brzmiący głos jest piękny i niepowtarzalny, co w dużym stopniu wpływa na nasze relacje z otoczeniem.

To, jak brzmi ludzki głos, zależne jest nie tylko od budowy anatomicznej, ale od innych jeszcze czynników, na które mamy wpływ, jak np. oddychanie, postawa, napięcia-rozluźnienia mięśni i inne. Na kształtowanie się głosu wpływa niemal wszystko, czego w życiu doświadczamy. I nie muszą to być od razu traumatyczne przeżycia – wielcy „winowajcy” źle brzmiących głosów. Wystarczy, że po prostu korzystamy z udogodnień cywilizacyjnych, czy podlegamy stresom, żeby utracić tę wspaniałą „grację dzikich zwierząt”, o której mówi Alexander Lowen. Jeśli dodatkowo – także powtarzając za Lowenem – „opancerzymy się”, to blokujemy dokładnie te obszary, które dla prawidłowej emisji głosu są kluczowe. Utrudnieniem jest też różnica między tym, co słyszymy w głowie, a tym, jak nas słyszą inni.

Warsztat Emisja głosu a jakość życia – Program

Warsztat składa się z dwóch części. W części teoretycznej uczestnicy otrzymają zestaw wiadomości potrzebnych każdej osobie zajmującej się tematyką głosu:

 • czym jest głos i jak powstaje, dzięki czemu może być głośniejszy, niższy lub zmieniać swoją barwę;
 • „głos natury” a jego zniekształcenia spowodowane wpływem cywilizacji;
 • dlaczego pracy nad głosem nie powinno się zaczynać od głosu;
 • zasady prawidłowej postawy, oddychania i dykcji;
 • jak samodzielnie rozwijać swój głos;
 • praca głosem w stresie;
 • zmęczenie i choroby głosu;
 • dodatkowe życiowe korzyści wynikające z prawidłowej emisji.

W części praktycznej uczestnicy będą mogli wziąć udział w szeregu ćwiczeń zbiorowych i indywidualnych obejmujących ciało, oddech, aparat wymowy i głos:

 • ćwiczenia rozluźniające górne obszary ciała i uaktywniające bazę – obszary dolne;
 • trening aparatu wymowy;
 • najlepsze (według autorki!) ćwiczenia oddechowe;
 • praca na tekstach o różnym rodzaju ekspresji;
 • ćwiczenia na tekstach o różnych problemach dykcyjnych.

Każdy uczestnik warsztatu Emisja głosu a jakość życia otrzyma specjalnie opracowane autorskie materiały oraz informacje zwrotne i zalecenia do ewentualnej pracy nad swoim głosem.

Organizacja

Warsztat odbywa się w godzinach 9:30-18:00 z godzinną przerwą obiadową.

Cena

Opłata za udział w warsztacie wynosi 550 zł.