Informacje o badaniu

MTQPlus jest najnowszą i pełną wersją kwestionariusza MTQ – pierwszego uznanego na świecie narzędzia do mierzenia Odporności Psychicznej. Diagnoza dokonywana jest w czterech obszarach i 8 podskalach odpowiadających za naszą siłę i odporność psychiczną czyli cechę osobowości kluczową w zrozumieniu, jak ludzie podchodzą i reagują w sytuacji stresu, wyzwań i długotrwałej presji.

Kwestionariusz jest wypełniany online, w trakcie sesji poświęconej przekazaniu informacji zwrotnej następuje przekazanie raportu wraz z omówieniem wyników i kierunków rozwoju.

Logistyka

  • Mailowo zgłaszasz chęć wzięcia udziału w badaniu
  • Dokonujesz płatności za pośrednictwem linku, który otrzymasz
  • Otrzymujesz link do wykonania testu
  • Wykonujesz test – czas jego wykonania to około 15 minut
  • Spotykasz się z konsultantką na dwugodzinnej sesji dotyczącej analizy wyników, która pozwoli Ci też na zadanie dodatkowych pytań odnośnie analizy, zaplanowania obszarów do rozwoju i wypracowania dalszej ścieżki działań w kontekście Twoich potrzeb

Opłata

Cena pakietu (badania oraz sesja informacji zwrotnej) to: 1080 zł brutto

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorką badania.