Zapraszamy na dwudniowy warsztat, który pozwoli Wam zastanowić się nad własnymi sposobami dążenia do realizacji celów, a także czynnikami, które utrudniają ich osiągnięcie. Będzie to dobra okazja, aby zadbać o siebie, poddając refleksji swoje potrzeby, wartości, aktualną sytuacją życiową i wyłonić ważne cele.

Będziemy mówić o składowych elementach motywacji oraz czynnikach wpływających zarówno na jej pobudzenie, jak i utrzymanie. Będziemy starać się doświadczyć i zrozumieć, czym tak naprawdę jest motywacja, a także lepiej poznać siebie, swoje sposoby radzenia sobie (i nieradzenia) z utrzymywaniem optymalnego poziomu motywacji i bardziej świadomie dobierać sposoby działania pomocne w osiąganiu celów. Warsztat będzie bazować na przykładach z osobistych doświadczeń. W jego trakcie będziemy korzystać z narzędzi coachingowych, które ułatwią określenie indywidualnych priorytetów. Zajęcia będą składały się z ćwiczeń indywidualnych, grupowych i w parach.

Warsztat może być dobrym początkiem zmian w życiu, sprzyjając większej akceptacji siebie, budując poczucie bycia „wystarczająco dobrym”. Ma pomóc odnaleźć źródła wewnętrznej i zewnętrznej motywacji i utrzymywać ją na pożądanym poziomie.

Warsztat polecamy osobom, które:

Chcą się dowiedzieć, czym jest motywacja i poznać jej mechanizmy
Są uwikłane w schematy, które nieświadomie powtarzają i które utrudniają im realizację celów
Chcą znaleźć efektywniejsze sposoby działania
Nie mogą przystąpić do realizacji swoich celów, kontynuować jej lub ją zakończyć
Chcą uświadomić sobie mechanizmy własnego funkcjonowania
Chcą doprecyzować cel i zaplanować jego realizację
Mają już upatrzony cel i poszukują sposobu na jego realizację
Mają już plan, jednak wciąż nie mogą ruszyć z jego realizacją i nie wiedzą, dlaczego
Chcą znaleźć brakujący element niezbędny do realizacji swojego celu
Chcą poznać lepiej siebie
Dotychczas skupione były na innych i mają większą potrzebę zadbania o siebie

Organizacja

Warsztat odbywa się w godzinach 9:30 – 18:30.
W trakcie przewidziana jest godzinna przerwa.

Cena

Opłata za udział w warsztacie wynosi 1270 zł brutto.