Informacje o warsztacie

Warsztat stanowi okazję, by lepiej zrozumieć, co wpływa na nasz sposób radzenia sobie ze stresem, presją oraz wyzwaniami w życiu osobistym i zawodowym.

Program warsztatu opiera się na ćwiczeniach uwzględniających narzędzia coachingowe oraz na czteroskładnikowym modelu odporności psychicznej tzw. 4C: Control (kontrola), Commitment (zaangażowanie), Challenge (wyzwanie), Confidence (pewność siebie). Omówimy wszystkie te czynniki. Ćwiczenia poświęcone każdemu z nich dadzą okazję do pogłębionej refleksji i umożliwią przygotowanie własnych planów rozwoju osobistego.

Osoby biorące udział w warsztacie (za dodatkową opłatą i w indywidualnie ustalonych terminach) mogą również skorzystać z badania MTQ Plus. Pozwoli to na otrzymanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych obszarów odporności psychicznej w trakcie sesji indywidualnej. Sesja ta stanowi również okazję, by zastanowić się, jak i w którym z tych obszarów dokonywać zmian, sprzyjając ich rozwojowi.

Dla kogo

Zapraszamy do udziału w warsztacie osoby, które chciałyby zadbać o swoją odporność psychiczną i nauczyć się ją rozwijać.

Cena

Pakiet podstawowy (warsztat): 520 zł
Pakiet rozszerzony (warsztat + test + indywidualne omówienie testu): 1550 zł

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu w wersji podstawowej lub rozszerzonej na indywidualne zamówienie. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników.

Warsztat realizowany będzie w jednej z siedzib Laboratorium Psychoedukacji lub innym wskazanym przez organizatora miejscu na terenie Warszawy.