Konsultacja

Konsultacja to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą. Jego celem jest rozpoznanie potrzeb pacjenta i zrozumienie natury zgłaszanych problemów.

Zakończeniem konsultacji jest rekomendacja dotycząca dalszego postępowania – psychoterapeuta informuje pacjenta, jakie formy pomocy psychologicznej mogą okazać się skuteczne w tym konkretnym przypadku. Może zaproponować wyjazd na Grupę Otwarcia lub/i jakąś formę psychoterapii – indywidualną, grupową, rodzinną lub terapię pary.

Podczas konsultacji może okazać się, że konieczne jest skierowanie do innego specjalisty np. psychiatry lub lekarza innej specjalizacji.

Zwykle aby ustalić optymalną dla danej osoby formę współpracy, wystarczy jedno spotkanie, choć zdarza się, że potrzebne są 2-3 wizyty.

Osobom studiującym poza Polską i nie mogącym wrócić z powodu pandemii oferujemy konsultację (i potem ewentualnie terapię ograniczoną w czasie) online. W innym przypadku przed rozpoczęciem terapii online należy zgłosić się na konsultację, która odbywa się w kontakcie bezpośrednim w naszym ośrodku. Kolejne sesje odbywają się już w trybie online, choć raz na 2-3 miesiące pacjent musi spotkać się ze swoim terapeutą na żywo.

Zapisy na konsultację odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl