Formularz zapisów

Terapia online

W związku z pandemią koronawirusa psychoterapia we wszystkich oferowanych przez Laboratorium Psychoedukacji formach aktualnie jest prowadzona online. Dla naszych pacjentów jest to bezpieczny i zgodny z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sposób na utrzymanie ciągłości procesu terapeutycznego. Sesje terapeutyczne odbywają się za pośrednictwem narzędzi umożliwiających komunikację internetową, które zapewniają bezpieczeństwo i poufność rozmowy.

Osoby, które dopiero rozważają rozpoczęcie psychoterapii, zapraszamy na wstępną konsultację, która także odbywa się teraz online. Aby się na nią zapisać, należy uzupełnić i wysłać poniższy formularz.

Pragniemy podkreślić, że wprowadzone rozwiązanie ma charakter tymczasowy. Gdy tylko sytuacja na to pozwoli, zarówno konsultacje, jak i sesje psychoterapeutyczne znów będą się odbywać w tradycyjnej formie opartej na bezpośrednim kontakcie. Również osoby, które rozpoczną psychoterapię w trybie zdalnym, będą mogły ją kontynuować w gabinecie.

Zachęcamy do zapoznania się kilkoma wskazówkami, które pomogą przygotować się do psychoterapii w formie on-line (wskazówki).

Zasady odwołania lub zmiany terminu konsultacji on-line (E-wizyty) – więcej informacji

 

Formularz zapisów na konsultację

KLAUZULA INFORMACYJNA

LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI Zofia Milska-Wrzosińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Katowickiej 18, 03-932 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwane „Laboratorium”) – Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług psychologicznych/ psychoterapeutycznych /psychoedukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a)-zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj,. o stanie zdrowia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych”. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium: iod@lps.pl lub na numer telefonu 22 617-61-64; prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Laboratorium są dostępne w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl

Laboratorium Psychoedukacji

03-932 Warszawa ul. Katowicka 18
03-977 Warszawa ul. Arabska 7a
tel: 22 617-61-64
e-mail: lps@lps.pl