Co nas wyróżnia?

Program Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentruje się na treningu miękkich umiejętności psychologicznych. Słuchacze naszych studiów uczą się rozpoznawać wewnętrzną dynamikę grup i zespołów, z którymi pracują, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć sposób ich funkcjonowania. Kompleksowa wiedza dotycząca grupy pozwala trenerom kształtować jej dynamikę, uwzględniając indywidualną sytuację psychologiczną każdego z  jej członków.

Program studiów spełnia wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwenci mogą ubiegać się o rekomendację trenerską PTP.

Według naszej definicji zadaniem trenera jest wykorzystywanie teorii z myślą o porządkowaniu doświadczeń grupy w sposób sprzyjający jej spójności i dynamice rozwojowej; ma on prowadzić grupę tak, aby procesy nieświadome wspierały proces uczenia się, a nie hamowały go.

Kierownikiem Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych jest Jerzy Dmuchowski – superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzący zajęcia w ramach Studiów są praktykami z wieloletnim doświadczeniem w pracy trenera.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia grupowe (szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów): pracowników firm szkoleniowych, działów personalnych, trenerów, animatorów życia społecznego i kulturalnego, a także innych osób, które ze względu na specyfikę swojej pracy powinny dobrze sobie radzić w kontaktach z grupami.