Koszt udziału w Podyplomowych Studiach Trenerów Grupowych wynosi 15 810 złotych (istnieje możliwość płatności ratalnej).

Cena ta obejmuje:

– 314 godzin zajęć lekcyjnych/edukacyjnych

– komplet materiałów szkoleniowych

– udział w Grupie Otwarcia® 

– dyplom ukończenia Studiów

Uczestnicy ponoszą koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie Grupy Otwarcia®
Koszt jest różny w zależności od ośrodka (800 – 1800 zł).