Adam Aduszkiewicz

doktor filozofii, coach

Tomasz Cichocki

trener, konsultant, coach

Jerzy Dmuchowski

Kierownik PSTG, superwizor psychoterapii

Daniel Giejbatow

psycholog, psychoterapeuta

Aleksandra Gul

trener, konsultant, coach

Aldona Krasucka

pedagog emisji głosu

Renata Moraczewska

psycholog, psychoterapeutka, trener

Andrzej Nowak

profesor UW, SWSP oraz FAU

Aleksandra Pogorzelska

psycholog, trener, coach

Ryszard Praszkier

profesor ISES, superwizor PTP

Małgorzata Sidor-Rządkowska

dr nauk humanistycznych, trener, coach

Mariusz Turek

coach, trener

Dariusz Wawrzeniecki

psycholog, trener biznesu