Zespół Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu

Adam Aduszkiewicz

doktor filozofii, coach

Jerzy Dmuchowski

superwizor psychoterapii

Łada Drozda

superwizor coachingu

Daniel Giejbatow

psycholog, psychoterapeuta

Agnieszka Iwaszkiewicz

superwizor psychoterapii

Matylda M. Marczak

superwizor coachingu

Krzysztof Mazur

Career & Executive & Team Coach, Senior Career Consultant

Joanna Mieczkowska-Trąd

psycholog, psychoterapeutka, trener i coach

Izabella Lasocka

psycholog, psychoterapeutka

Aleksandra Pogorzelska

psycholog, trener, coach

Małgorzata Sidor-Rządkowska

dr nauk humanistycznych, trener, coach

Anna Srebrna

psycholog, psychoterapeutka, superwizor coachingu

Anna Subocz-Polańczyk

konsultant HR, trener, coach

Robert Szostek

kierownik PSCiM, superwizor psychoterapii

Goście prowadzący zajęcia na Podyplomowych Studiach Coachingu i Mentoringu

Rafał Bornus

psychiatra, superwizor psychoterapii

Piotr Kociołek

Piotr Kociołek

master coach

Michał Kułakowski

psycholog, coach ICF

Michał Modliński

Michał Modliński

psycholog, psychoterapeuta

Andrzej Nowak

profesor UW, SWSP oraz FAU

Eyszard Praszkier

profesor ISES, superwizor PTP

Kamila Rowińska

Kamila Rowińska

coach, trener