Koszt uczestnictwa wynosi 19 750 zł (możliwa płatność w ratach).

Cena ta obejmuje:

– 310 godzin zajęć lekcyjnych/edukacyjnych

– komplet materiałów szkoleniowych

– udział w Grupie Otwarcia® 

– koszt weekendowego zjazdu w podwarszawskim ośrodku (dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie)

– dyplom ukończenia Studiów

Uczestnicy ponoszą koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie Grupy Otwarcia®
Koszt jest różny w zależności od ośrodka (800-1800zł).