Studia organizowane są przez Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z Uniwersytetem SWPS. Program Studiów posiada akredytację Izby Coachingu.

W roku akademickim 2022/2023 odbędzie się XV edycja Studiów, która obejmie łącznie 310 godzin lekcyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych w formie 18 spotkań weekendowych w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Uczestnicy wezmą również udział w pięciodniowym treningu interpersonalnym w formule  Grupy Otwarcia®

Absolwenci Studiów uzyskają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS – dokument przewidziany ustawą o szkolnictwie wyższym. Podstawę jego uzyskania stanowi aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów.