Core Training ISTDP – kurs Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Core Trainingu, która rozpocznie się w kwietniu 2022 roku!

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście terapeutyczne cieszące się wielką popularnością i uznaniem na całym świecie. Umożliwia ono trwałą zmianę struktury psychicznej pacjenta w stosunkowo krótkim czasie. Jego skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi.

Program

 • Pierwszy rok szkolenia koncentruje się na  podstawowych zasadach ISTDP i  ćwiczeniach umiejętności pozwalających na ustanowienie i utrzymanie skutecznej koncentracji w pracy ze wszystkimi pacjentami.
 • Drugi rok będzie skupiony na pacjentach z kruchym ego, depresyjnych i somatyzujących. Uczestnicy szkolenia będą uczyć się budować zdolność samoobserwacji u pacjenta oraz rozpoznawać i restrukturyzować reakcje obronne.
 • Trzeci rok dotyczyć będzie umiejętności pracy z pacjentami z wysokim poziomem oporu i tego, jak interweniować w przypadkach patologii superego, obron charakteru i oporu przeniesieniowego.

Absolwenci szkolenia otrzymują dyplom wystawiany przez ISTDP Institute kierowany przez Jona Fredericksona.

Szkolenie zaplanowano w taki sposób, aby uczestnicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale i uczyć się praktycznych umiejętności pozwalających stać się skuteczniejszym psychoterapeutą. Dlatego każdego dnia szkolenia ostatnią godzinę poświęcamy na przetwarzanie i asymilowanie uczuć oraz reakcji grupy na prezentowany materiał, doświadczenia grupowego i doświadczenia superwizji.

Superwizja zakłada oglądanie, analizowanie i uczenie się z nagrań wideo Państwa sesji. Ważne jest, by  jak najszybciej zaczęli Państwo takie nagrania przynosić. Uczestnicy na początku często obawiają się pokazywać takie nagrania. To całkowicie naturalna reakcja. Oglądanie i omawianie rzeczywistych danych z sesji terapeutycznej jest ciągle rzadkością w obszarze psychoterapii. W związku z tym prosimy, by Państwo brali pod uwagę, że naszym zadaniem jako grupy jest nie tylko uczenie się od siebie nawzajem, ale też zbudowanie kultury empatii dla siebie nawzajem jako uczących się. Współczucie, zrozumienie i uczciwość, którą okazujemy sobie w naszej grupie będzie kulturą, którą wniesiemy do pracy z pacjentami. Zanim więc zapiszą się Państwo na to szkolenie, zapytajcie siebie: czy chcę traktować z empatią i zrozumieniem siebie i kolegów, z którymi będę się uczył?

Jon Frederickson

Prowadzący
Zajęcia będą prowadzone przez Tobiasa Nordqvista i Beatę Załogę oraz Patricię Coughlin jako wykładowczynię gościnną.

Terminy
Core Training obejmuje łącznie 36 dni szkoleniowych. Składa się z 12 trzydniowych zjazdów, które odbywają się średnio co trzy miesiące.
Całe szkolenie trwa około trzech lat.
Pierwszy zjazd nowej edycji Core Trainingu odbędzie się w dniach 1-3.04.2022.

Terminy zjazdów w 2022 roku:

 • 1-3.04
 • 1-3.07
 • 16-18.09
 • 2-4.12

Ceny
Wpisowe: 3900 zł
Czesne: 34900
Wpisowe nie jest częścią czesnego.

Oferujemy następujące zniżki:

 • 17% dla osób, które wpłacą wpisowe do 15 grudnia 2021
 • 13% dla osób, które wpłacą wpisowe do 20 stycznia 2022
 • 15% dla absolwentów i słuchaczy Studium Psychoterapii
 • 10% dla osób wykonujących pełnoetatową pracę w instytucjach publicznej służby zdrowia lub oświaty

Zniżki nie sumują się. Dotyczą one opłaty za szkolenie, nie obejmują wpisowego.
Ostateczny termin opłaty wpisowego będący datą kwalifikacji na szkolenie wypada 30 marca 2022 roku.

Zapisy
Zgłoszenia zawierające CV podsumowujące dotychczasowe doświadczenia edukacyjne i zawodowe w zakresie psychoterapii należy wysyłać na adres koordynatora szkolenia:
lukasz.krajewski@lps.pl
726-800-025

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy uprzednio zapoznać się z nurtem ISTDP, biorąc udział w jednym z poniższych warsztatów:

 • Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP, część I
 • Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP, część II
 • Rozumienie złożonych przyczyn cierpienia psychicznego

Opinie uczestników dotychczasowych edycji

Core Training po bardzo dobrym Studium Psychoterapii pozwolił mi odkryć nowe aspekty terapii psychodynamicznej. Poznałem techniki, które pozwoliły mi efektywniej ustalać kierunek pracy psychoterapeutycznej, utrzymywać uwagę pacjenta na wyznaczonym celu pracy oraz dobierać drogi do osiągnięcia tego celu. Czas studiowania okazał się również owocny dla mojego rozwoju osobistego.

Leszek Jaworski
Psychoterapeuta
Laboratorium Psychoedukacji

Z doświadczeń i praktycznych umiejętności zdobytych w trakcie Core Trainingu korzystam nie tylko jako psychoterapeuta. W znacznym stopniu wpłynęły one również na jakość i komfort mojej pracy jako psychiatry.  Nasi nauczyciele pokazali nam, jak precyzyjnie obserwować zachowanie i sygnały płynące z ciała pacjenta już od pierwszych minut spotkania. Dzięki temu nawet podczas krótkiej wizyty lekarskiej, pacjent doświadcza bycia widzianym i zrozumianym na niezwykle głębokim poziomie. Pozwala mi to  skutecznie nawiązać kontakt ze zdrową część pacjenta i w efekcie zbudować silne przymierze terapeutyczne zarówno odnośnie oddziaływań psychologicznych jak i farmakologicznych.  Core Training  ISTDP nauczył mnie inaczej i niż w klasycznej psychiatrii monitorować, regulować i rozumieć lęk pacjenta zarówno w kontekście psychologicznym, jak i neurobiologicznym. Dzięki temu mogę zobaczyć mechanizmy psychopatologiczne z nowej perspektywy i skutecznie działać  w sytuacjach, w których dotychczas jako lekarz czułam się bezradna. To była dla mnie fascynująca, osobista przygoda
i najcenniejsze szkolenie w mojej ponad 20-letniej praktyce lekarskiej.

dr med. Renata Komorowska-Pietrzykowska
Centrum Terapii JaKto Poznań

Udział w core-trainingu ISTDP okazał się dla mnie decyzją o wzbogaceniu swojego spojrzenia na psychoterapię, na osoby którym pomagam i na mnie samego jako psychoterapeutę. Dzięki szkoleniu zwiększa się precyzja i uważność w naszej pracy. Można głęboko zrozumieć różnice między bólem, który jest nieodłącznym towarzyszem ludzkiej egzystencji, a cierpieniem,  będącym skutkiem unikania rzeczywistości i naszej wewnętrznej prawdy w odpowiedzi na nią. Dzięki szkoleniu można skutecznie pomóc w tym cierpieniu.  Absolwenci core-trainingu mają szansę nauczyć się tej pomocy nie tylko w oparciu o metodę ale również bazując na własnych osobistych zasobach i sposobie wchodzenia w kontakt.

Łukasz Kubiak, dominikanin, psychoterapeuta

Kurs ISTDP jest rewolucją zarówno w sferze warsztatu pracy terapeutycznej jak i w doświadczeniu własnym. Niezwykle cenne jest, że nauka tej metody polega na oglądaniu filmów z realnych sesji i ich analizie interwencja po interwencji. Niezwykła jest tez możliwość oglądania warsztatu pracy wykładowców, którymi są wybitni terapeuci światowej klasy.

Wszystko to sprawia, ze kurs ISTDP to była dla mnie zdecydowanie najlepsza decyzja w życiu zawodowym!

Aneta Mazurkiewicz, psychoterapeuta

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl