Praca z przypadkami utraty zaufania i zdrady w nurcie EFT

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT – Emotionally Focused Therapy, dr Susan Johnson) jest potwierdzonym empirycznie nurtem terapeutycznym, który spełnia złoty standard m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i posiada ugruntowaną reputację jako forma wsparcia dla par zmagających się z traumą relacyjną (np. przypadkami utraty zaufania spowodowanymi zdradą). Model Terapii Urazów Więzi (AIRM – Attachment Injury Resolution Model) został precyzyjnie opracowany i ugruntowany empirycznie przez ostatnie lata. Stanowi on rodzaj przystępnej mapy terapeutycznej wiodącej ku naprawie i wzmocnieniu więzi nadwerężonych przez zdrady i inne urazy. Celem tego warsztatu jest prezentacja modelu AIRM z uwzględnieniem roli wstydu jako bariery uniemożliwiającej przebaczenie (sobie i partnerowi/partnerce), a także roli żałoby w tworzeniu okoliczności umożliwiających redefinicję bezpiecznej bazy i stworzenie nowej narracji.

Biorąc udział w tym warsztacie, uczestnicy będą mieli szansę uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu EFT uwzględniającą pracę z urazami więzi. Na początku przybliżymy pokrótce model EFT, omawiając trzy podstawowe wydarzenia budujące zmianę, następnie przechodząc do pracy z emocją, która opiera się na kluczowej dla EFT interwencji – tangu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać trójstopniowy proces terapii obejmujący trzy podstawowe wydarzenia budujące zmianę (stabilizacja/deeskalacja, przywrócenie kontaktu z osobą w pozycji wycofania, złagodzenie osoby w pozycji natarcia). Na koniec omówione zostaną traumy relacyjne (w tym urazy więzi) oraz Model Terapii Urazów Więzi (AIRM) zilustrowany przypadkiem klinicznym.

Warsztat odbędzie się na Zoomie i jest rozłożony na dwie części, które odbędą się 2 i 9 grudnia.
Warsztat będzie tłumaczony konsekutywnie na język polski.

Dzień 1 (2 grudnia 2021 roku, 16:00-19:00)
Omówienie modeli EFT i AIRM
Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach – omówienie, trzy etapy, kluczowe wydarzenia budujące zmianę, urazy więzi, Model Terapii Urazów Więzi (AIRM)

Dzień 2 (9 grudnia 2021 roku, 16:00-19:00)
Praca z emocją i stosowanie AIRM
Stosowanie interwencji (tango) w pracy z parą, stosowanie modelu AIRM ze szczególnym uwzględnieniem wstydu i żałoby

Osoby, które wezmą udział w warsztacie, będą miały okazję zgłębić następujące umiejętności i zagadnienia:

  • Rozumienie trójstopniowej mapy Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach oraz trzech kluczowych wydarzeń budujących zmianę
  • Stosowanie pięciu kroków tanga EFT z myślą o kształtowaniu korektywnych doświadczeń emocjonalnych
  • Opisywanie i stosowanie mikrointerwencji z zakresu EFT (np. uwypuklania)
  • Integrowanie korektywnych doświadczeń emocjonalnych z modelem Ja i Innego
  • Definiowanie urazów więzi w kategoriach EFT
  • Synteza podstawowych zasad pracy z parą wokół urazów więzi na pierwszym i drugim etapie EFT
  • Określanie, kiedy pracować z parą według modelu terapii urazów więzi
  • Kroki w modelu AIRM
  • Stosowanie AIRM

Zalecane lektury:
Johnson, S. M. (2019). Attachment Theory in Practice: Emotionally Focused Therapy (EFT) with Individuals, Couples, and Families.  New York, NY: Guilford Press.
Johnson, S. M. (2020). The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection (third edition). New York, NY: Routledge.

Czego mogą spodziewać się uczestniczki/uczestnicy:
Wiedzy dającej się zastosować w praktyce terapeutycznej, ćwiczeń i dyskusji, a także omówienia nagrań sesji terapeutycznych.

Prowadząca

Dr Leanne Campbell – jedna z kierowniczek Vancouver Island Centre for EFT oraz Campbell & Fairweather Psychology Group, profesorka honorowa na Vancouver Island University. Uczyła się u dr Sue Johnson w latach 90. Od tamtej pory kontynuuje pracę w nurcie EFT. Przez ponad trzydzieści lat kariery psychoterapeutycznej świadczyła usługi setkom klientów indywidualnych, par i rodzin.

Oprócz pracy terapeutycznej uwzględniającej szczególnie kwestie traumy, żałoby i straty Leanne Campbell jest obecnie jedną z kierowniczek prowadzonego w dwóch siedzibach ośrodka liczącego ponad dwudziestu specjalistów. Jest również koordynatorką prowadzonych aktualnie badań nad skutecznością Terapii Skoncentrowanej na Emocjach dla Klientów Indywidualnych (EFIT – Emotionally Focused Individual Therapy).

Jako aktywna certyfikowana trenerka EFT Leanne Cambell prowadzi szkolenia w tym nurcie od ponad dwudziestu lat. Brała również udział w przygotowaniu licznych materiałów szkoleniowych w tym nurcie, DVD, kursów online, książek i artykułów. Niebawem ukaże się pierwszy podręcznik terapii EFIT, który napisała wspólnie z dr Sue Johnson – A Primer for Emotionally Focused Individual Therapy (EFIT): Cultivating Fitness and Growth in Every Client.

Koszt udziału: 900 złotych

Zapisy
Warsztat ma charakter zaawansowany i jest przeznaczony dla praktykujących psychoterapeutów.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie CV podsumowującego dotychczasowe doświadczenia edukacyjne i zawodowe w zakresie psychoterapii na adres lukasz.krajewski@lps.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl