I stopień szkolenia Psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment)

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego oraz innych profesjonalistów, którzy zainteresowani są leczeniem zaburzeń osobowości.

Mentalizacja odnosi się do naszej zdolności rozumienia stanów umysłowych – własnych i innych ludzi. Mentalizujemy, gdy próbujemy zrozumieć zachowania nasze i innych w kontekście intencji oraz innych stanów wewnętrznych.
Skupienie się na tej specyficznie ludzkiej umiejętności, traktowanie jej jako narzędzia terapeutycznej interwencji, stanowi podstawę terapii opartej na mentalizacji (MBT). MBT początkowo rozwijana była z myślą o pracy z pacjentami z zaburzeniem osobowości borderline (BPD), aktualnie znajduje jednak zastosowanie w szerszym spektrum zaburzeń. Programy szkoleniowe z MBT przygotowują również do prowadzenia terapii pacjentów z antysocjalnym zaburzeniem osobowości, rodzin oraz adolescentów.

MBT została stworzona przez jednego z najwybitniejszych współczesnych psychoterapeutów i badaczy, Petera Fonagy’ego i jego współpracowników w Anna Freud Centre w Londynie. Skuteczność tego nurtu została jednoznacznie potwierdzona empirycznie, jest on uznawana obecnie za jeden z najefektywniejszych sposobów pracy psychoterapeutycznej, zwłaszcza w w przypadku leczenia głębiej zaburzonych pacjentów.

Szkolenie jest współorganizowane i certyfikowane przez Norweski Instytut Mentalizacji, Laboratorium Psychoedukacji oraz Pracownię HUMANI.

Program 

Osobom zainteresowanym tym nurtem terapeutycznym polecamy wywiad z Anną Król-Kuczkowską, który może stanowić przystępne wprowadzenie do tego zagadnienia: https://humani.pl/artykuly/mentalizacja-jak-wejsc-w-skore-drugiej-osoby/

Prowadzący: Anna Król-Kuczkowska, Henning Jordet 

Termin: 3-5 września 2021
Miejsce: szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie (dokładną lokalizację podamy w późniejszym terminie)
Cena:  3200 zł 

Opłaty należy wnosić na poniższy numer konta (z dopiskiem “Szkolenie MBT”)
Laboratorium Psychoedukacji:
19 2490 0005 0000 4600 3938 7225

Zapisy
Zgłoszenia wraz z CV zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych w zakresie psychoterapii prosimy przesyłać na adres koordynatorki szkolenia. Szkolenie ma charakter zaawansowany.

Adrianna Fadrowska
adrianna.fadrowska@lps.pl
781-800-065

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl