Formularz zapisów

Seminarium – Oddzielanie ego od superego w Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej (ISTDP) opartej na teorii więzi

UWAGA! Informujemy, że w związku z zakazem opuszczania USA Robert Neborsky nie będzie mógł przyjechać w maju do Polski. Dlatego zmuszeni jesteśmy przełożyć seminarium zaplanowane w dn. 31.05-1.06. 2020.
O kolejnym terminie powiadomimy Państwa jak tylko będzie to możliwe.

Na psychoterapię często zgłaszają się osoby z egosyntonicznym zaburzeniem charakteru, a więc takie, którym krytyczne ustosunkowanie się do własnych mechanizmów obronnych przychodzi z wielką trudnością. Tego rodzaju zaburzenia stanowią największe wyzwanie dla psychoterapeuty. Absolutnie podstawowym wymogiem jest w ich przypadku rozpoznanie i przezwyciężenie patologii superego, która sprawia, że pacjent nie jest w stanie porzucić krzywdzącego obrazu siebie, który stanowi rezultat wczesnodziecięcych zaniedbań.

Pod koniec swojego życia Freud sceptycznie oceniał szanse psychoanalizy w zakresie przełamania dominacji superego nad ego. Davanloo z kolei dążył do wynalezienia narzędzi, które pozwolą sprostać temu zadaniu. Okazało się, że metoda, którą opracował – ISTDP – faktycznie pozwala tego dokonać. Pisząc książkę Short Term Therapy for Long Term Change, zauważyłem, że superego odzwierciedla traumę przywiązaniową: pacjent, który doświadczył traumy w dzieciństwie, dźwiga jej piętno w wieku dorosłym i odmawia sobie prawa do bycia kochanym, podtrzymując obraz siebie narzucony mu przez osobę, która wyrządziła mu krzywdę we wczesnych latach życia.

Warsztat będzie składał się z części teoretycznej oraz nagrań sesji psychoterapeutycznych demonstrujących pracę z pacjentami, którzy doświadczają powyższych zaburzeń.

Robert Neborsky jest psychiatrą prowadzącym prywatny gabinet w Del Mar w Kaliforni oraz profesorem psychiatrii w UCSD School of Medicine. Jest jednym z członków-założycieli kolegium redakcyjnego International Journal of Short-Term Dynamic Psychotherapy. Był również redaktorem gościnnym w Ad Hoc Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy. Ukończył University of Maryland School of Medicine, gdzie otrzymał nagrodę Jacoba Finesingera w dziedzinie psychiatrii. Jest współautorem książek Short-Term Therapy for Long Term Change oraz Healing Trauma. W 2011 opublikował napisaną wspólnie z Josette ten Have de Labije książkę Roadmap to the Unconscious: Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (polskie wydanie: Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna dla praktyków). Robert Neborsky zajmuje się nauką technik terapii ISTDP w jej wyjątkowej odmianie opartej na teorii więzi.

 

Cena: 790 zł

Oferujemy następujące zniżki:

–  Absolwenci i uczestnicy Core Trainingu ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji 10%

– Uczestnicy IV Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (29-31 maj 2020) 15%

Zniżki się nie sumują.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z CV na adres lps@lps.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl

Laboratorium Psychoedukacji

03-932 Warszawa ul. Katowicka 18
03-977 Warszawa ul. Arabska 7a
tel: 22 617-61-64
e-mail: lps@lps.pl