Seminarium otwarte: „Psychoterapia okołoporodowa, czyli życie wewnętrzne kobiety w ciąży, w porodzie i kiedy staje się matką”

W trakcie seminarium będziemy poruszać następujące tematy:

 • Ciąża, poród i wejście w macierzyństwo jako wydarzenia konstruowane społecznie
 • Ciąża, poród i wejście w macierzyństwo jako doświadczenie i kryzysy rozwojowe oraz okazja do przeorganizowania tożsamości
 • Ciąża i poród jako czas przejrzystości psychicznej, dostępu do własnego wczesnego dzieciństwa, okresu przedwerbalnego
 • Dlaczego psychoterapeuci boją się kobiet w ciąży?
 • Ciało w ciąży, czyli co się dzieje w umyśle, gdy w jednym ciele są dwie istoty. Jak kobieta może przeżywać rozwijający się w jej ciele zarodek/płód/dziecko?
 • Co dominuje w macierzyńskim nastawieniu: lęk przed separacją czy przed zależnością? Czyli wiele sposobów realizowania relacji opiekuńczej
 • „Matka mojej matki” – jakie przeżycia towarzyszą kobiecie, gdy z dziecka swojej matki staje się matką swojego dziecka – ciąża, poród, wejście w macierzyństwo jako konfrontacja z realną i uwewnętrzonioną relacją z matką
 • Nowoczesność jako źródło cierpień, czyli dlaczego kobiety dziś boją się ciąży, porodu, macierzyństwa – konsekwencje dla relacji w diadzie. Czy “gdy rodzi się matka, umiera kobieta”?, czyli o rewolucji w relacjach ze światem po porodzie
 • Śmierć w urodziny, czyli przeżycie utraty okołoporodowej
 • Utracony raj – jak możemy rozumieć obniżenie nastroju i depresję po porodzie
 • „W poszukiwaniu przyjemności”, czyli podstawy pracy z diadą po porodzie
 • Nowe ojcostwo, czyli jakim doświadczeniem dla mężczyzny staje się ciąża, poród, wejście w macierzyństwo jego partnerki

Tematy będą uzupełniane konkretnymi przykładami pracy z kobietami.

Prowadząca: Justyna Dąbrowska
Psycholog, psychoterapeutka od ponad dwudziestu lat związana z Laboratorium Psychoedukacji,
od początku swojej praktyki pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym, ukończyła szkolenie
w Anna Freud Centre w zakresie psychoterapii perinatalnej.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zajmujące się zawodowo wsparciem okołoporodowym.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z CV zawierającym informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym i szkoleniowym na adres: lps@lps.pl (w tytule maila prosimy zaznaczać “Seminarium okołoporodowe”).
Po otrzymaniu zgłoszenia powiadomimy o ewentualnym przyjęciu.

Terminy: 18.09, 23.10, 11.12. 2020
8.01, 12.02, 19.03, 23.04, 7.05, 21.05, 11.06. 2021 (w maju odbędą się dwa spotkania, ponieważ w listopadzie 2020 ich nie będzie)

Godziny spotkań: 17.30-20.30

Cena: 1900 zł (płatne w 2 ratach po 950 zł każda)
Wpłaty I raty należy dokonać w ciągu dwóch tygodni od momentu zakwalifikowania się na seminarium.
II rata płatna jest do 10.01.2021.

Ilość miejsc jest ograniczona!

Bibliografia:

Baradon, T. with Broughton, C., Gibbs, I., James, J. Joyce, A. and Woodhead, J. The practice of psycho-analytic parent-infant psychotherapy: Claiming the baby. London, New York: 2005, Routledge

Baradon, T. Relational Trauma in Infancy: Psychoanalytic, Attachment and Neuropsychological Contributions to Parent Infant Psychotherapy. London and New York, 2007, Routledge

Budrowska Bogusława: Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Funna, 2000.

Cramer Bertrand: Pierwsze dwa lata: co się dzieje pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem: Gdańskie Wydaw. Pedagogiczne, 2003

Pozzi-Monzo M. Innovations in Parent-Infant Psychotherapy, 2017, Karnac

Raphael-Leff Psychological Processes of Childbearing, 2012, The Anna Freud Centre

Raphael-Leff, J. Rozlane mleko. 2010, Ingenium
Raphael-Leff, J. Ciąża. Ingenium

Raphael-Leff, J. The dark side of the womb 2014, Anna Freud Center

Rich A., Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako instytucja i jako doświadczenie. 2000 Sic!

Stern, D.N. The Motherhood Constellation. 1995 New York: Basic Books

Tronick, E. ‘Emotions and emotional communication in infants’, 1989, Karnac
Thomson-Salo, F. Engaging Infants, 2012, Karnac

Vanier C. Premature birth, The Baby, the Doctor and the Psychoanalyst, 2013, Karnac

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl