Studium Psychoterapii

Kontakt do koordynatora Studium Psychoterapii: studiumpsychoterapii@lps.pl
tel. 782-310-717 

Fotorelacja z inauguracji I roku i wręczenia absolwentom dyplomów ukończenia Studium Psychoterapii. Uroczystość odbyła się 21 września 2019 roku.

Fotorelacja z inauguracji I roku i wręczenia absolwentom dyplomów ukończenia studiów.
Uroczystość odbyła się 28 września 2018.

Studium Psychoterapii ma charakter podyplomowy. Program jest oparty na założeniach psychodynamicznych i integracyjnych.

Uczestnicy szkolenia mają szansę zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia psychoterapii długo-, średnio- i krótkoterminowej indywidualnej, grupowej oraz terapii par, rodzin i dzieci.

Szkolenie jest poprzedzone semestrem zerowym, który ma charakter kwalifikacyjny.

Dlaczego warto uczyć się psychoterapii u nas?

 • Studium Psychoterapii posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznegoatest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Program studiów opiera się na podejściu psychodynamicznym. Bliska nam jest również perspektywa integracyjna. Uczymy nurtów psychoterapii, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Na bieżąco uzupełniamy naszą wiedzę, wzbogacając również program szkolenia.
 • Program Studium Psychoterapii spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapewniamy kontakt z superwizorami, co umożliwia uzyskanie rekomendacji do certyfikatu. Słuchacze Studium Psychoterapii od III roku są uprawnieni do podpisywania umów z ośrodkami Narodowego Funduszu Zdrowia jako psychoterapeuci.
 • Absolwenci Studium Psychoterapii mogą ubiegać się również o certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association
  for Psychotherapy).
 • Nasi absolwenci uczęszczają na przeznaczone dla nich superwizje i seminaria, przysługują im zniżki na organizowane przez nas wydarzenia, kierujemy do nich pacjentów. Niektórzy absolwenci mają też możliwość odbycia stażu w naszym ośrodku.
 • Spośród ponad 200 certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 50 należy do naszego zespołu lub z nim współpracuje. Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy) otrzymało już ponad 50 spośród osób, które uczyły się psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.
 • Członkowie naszego zespołu są założycielami i członkami takich stowarzyszeń, jak Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (NTPP) i Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii (PSIP). Laboratorium Psychoedukacji jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy), Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychoanalitycznej (European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapy) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy).
 • W Laboratorium Psychoedukacji szkoliło się wielu znakomitych psychoterapeutów pracujących obecnie w całej Polsce.

Organizacja

Studium obejmuje osiem semestrów zajęć w trybie zaocznym. Łącznie semestry I – VIII to minimum 1050 godzin, zawierających co najmniej 170 godzin superwizji odbywanej w trakcie zajęć ściśle superwizyjnych i innych oraz co najmniej 49 godzin doświadczenia własnego, w tym:

 • co najmniej czterdzieści zjazdów (piątek-niedziela)
 • kilka letnich zjazdów w podwarszawskich ośrodkach
 • wyjazd na obserwację Grupy Otwarcia®

Uwaga: w zależności od wyboru specjalizacji zjazdów może być więcej.

Wykładowcy i superwizorzy

Kierownikiem Studium Psychoterapii jest Zofia Milska-Wrzosińska. Współpracuje z nami trzynastu superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajęcia prowadzą znani specjaliści i doświadczeni praktycy: Anna Bersz, Rafał Bornus, Marek Czerniak, Jerzy Dmuchowski, Marta Głowacka, Agnieszka Iwaszkiewicz, Monika Miller-Nadolska, Zofia Milska-Wrzosińska, Katarzyna Moczulska, Alina Neugebauer, Robert Szostek, Beata Wolna-Rojek i inni.

Wymogi formalne

Studium Psychoterapii rozpoczyna się Zjazdem Letnim, który odbywa się dorocznie na przełomie VI i VII, w roku 2021 w terminie 30.06-4.07.2021r.

Od kandydatów na Studium Psychoterapii oczekujemy spełnienia następujących wymogów formalnych:

 • Wymagane jest wykształcenie wyższe w stopniu magistra (egzamin magisterski można zdawać najpóźniej w ciągu I semestru Studium). Zgodnie z regulacjami ogólnopolskimi nie jest obecnie niezbędne wykształcenie kierunkowe
 • Przed zapisaniem się na Studium należy wziąć udział w Grupie Otwarcia® – wszystkie informacje i kontakt do osoby organizującej grupy znajdują się na stronie Grupa Otwarcia®. W trakcie ustalania terminu prosimy o zasygnalizowanie chęci podjęcia nauki w tym roku na Studium Psychoterapii. Równolegle należy zapisać się na Semestr Zero, który kończy się egzaminem i kwalifikacją na Studium. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 726-800-095 lub mailowo. Semestry Zerowe odbywają się dwa razy w roku – jesienią i wiosną. Najbliższa edycja Semestru Zerowego rozpoczyna się w IV 2021
 • Warunkiem przyjęcia na Studium jest również zdobywanie doświadczenia w zakresie udzielania pomocy psychologicznej najpóźniej równolegle do nauki w ramach Semestru Zerowego. Dla osób, które nie pracują jeszcze w placówkach służby zdrowia czy oświaty, może to być wolontariat w placówkach niosących pomoc (domy dziecka, domy opieki społecznej, ośrodki pracujące z niepełnosprawnymi, uzależnionymi, ośrodki wychowawcze itp.).
 • Do zakończenia Studium wymagane jest odbycie 360 godz. stażu klinicznego na oddziale ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych, minimum połowa takiego stażu musi odbyć się na oddziale całodobowym.
 • Do zakończenia Studium należy odbyć terapię indywidualną w wymiarze minimum 110 godz. Jest to koszt dodatkowy, niewliczony w opłatę za Studium. Psychoterapeuta, u którego odbywa się psychoterapię musi zostać zaakceptowany przez Kierownika Studium Zofię Milską-Wrzosińską.
 • W ramach czesnego na Studium przysługuje Państwu 300 min superwizji oprócz tej, która jest w ramach zajęć.

Studia w Laboratorium Psychoedukacji to długotrwałe i intensywne zobowiązanie dla obu stron.

Koszt

Wpisowe łącznie: 9880 zł, płatne przez osoby przyjęte po jesiennej edycji Semestru Zerowego w dwóch ratach po 4940 zł (I rata płatna do 20.12.2021; II rata do 15.04.2022). Przyjęci po edycji wiosennej Semestru Zerowego wnoszą opłatę wpisową w całości w ciągu siedmiu dni od dnia egzaminu.

Czesne: 43 comiesięczne wpłaty po 1090 zł, płatne od lipca 2022 roku do 10 każdego miesiąca.
Czesne łącznie: 46 870 zł

Opinie

Czym się Pan/i kierował/a wybierając jako miejsce uczenia się Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji?

W wyborze szkoły pomogły mi rekomendacje znajomych, którzy zaczęli już wcześniej naukę w Państwa Studium Psychoterapii.

Również kilku wykładowców, którzy robili na mnie najlepsze wrażenie podczas studiów kształciło się właśnie w Laboratorium, wydawał się to więc naturalny wybór.

W swoim stażu na oddziale dziennym mam możliwość obserwowania pracy psychoterapeutów szkolonych w Państwa studium i jestem pod wrażeniem jakości ich pracy i podejścia do pacjenta, dlatego też chciałabym uczyć się psychoterapii w miejscu, które właśnie w ten sposób kształtuje umiejętności psychoterapeutyczne.

Zdecydowałam się na Laboratorium Psychoedukacji, ponieważ w środowisku terapeutycznym opinia na temat szkoły jest bardzo dobra. Wykładowcy są wymagający i podobno wcale nie jest łatwo ukończyć tę szkołę, dlatego spod skrzydeł tej uczelni wychodzą naprawdę dobrze przygotowani do pracy terapeuci.

Wszystkie osoby, które znam, a ukończyły studium w LP, pracują z dużą dbałością o aspekty etyczne wykonywania tego zawodu, z dużą uważnością na pacjenta, bardzo merytorycznie, dokładnie wiedząc co robią, to dla mnie oznacza dużą rzetelność Państwa nauczania;

Ważny jest też dla mnie sposób rekrutacji, dość żmudny, ośmieliłabym się nawet rzec dość męczący, natomiast wskazujący na dużą uważność z Państwa strony, na to kogo przyjmujecie, co wydaje się w tym zawodzie znaczące;

Obdzwoniłam Kraków, Wrocław i Warszawę. U Państwa udzielono mi najbardziej szczegółowych informacji, nie przewracano oczami na moje pytania. Przeanalizowałam Państwa bogatą ofertę i mimo, że była najdroższa, postanowiłam spróbować.

Za każdym razem, gdy miałam zajęcia lub praktyki z terapeutą/terapeutką po Laboratorium, byłam pod wrażeniem jego/jej sposobu pracy, wiedzy i wysokich standardów etycznych.

W czasie odbytych staży miałam okazję także przyjrzeć się pracy psychoterapeutów – absolwentów Studium LP – których bardzo cenię za wiedzę, profesjonalizm i etyczne podejście do zawodu terapeuty.

Państwa instytut posiada również coraz większą renomę i rozgłos wśród studentów psychologii (UW i SWPS), pracujących psychoterapeutów, jak i Państwa licznych absolwentów, dlatego też naturalnie wzbudza to moje zainteresowanie.

Laboratorium Psychoedukacji sprawia też wrażenie silnego środowiska psychoterapeutów, do którego warto dołączyć, moim zdaniem i nie tylko.

Nie bez znaczenia jest dla mnie fakt, że w Laboratorium pracują terapeuci, których znam z wywiadów w prasie, z wykładów w internecie czy w trakcie branżowych konferencji, których wypowiedzi na ogół są mi bardzo bliskie.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl