Formularz zapisów

Ramowy harmonogram zajęć

Semestr Zerowy

Szkolenie kwalifikacyjne poprzedzające rozpoczęcie nauki w ramach Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Obejmuje około 50-70 godzin zajęć (4 spotkania weekendowe) w zależności od liczby uczestników. Semestr Zerowy odbywa się dwa razy w roku – wiosną i jesienią.
Koszt udziału w Semestrze Zerowym wynosi 1900 złotych.

Warunkiem przyjęcia  jest wcześniejszy udział w wyjazdowej Grupie Otwarcia organizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji oraz doświadczenie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej.

Terminy zjazdów jesiennej edycji Semestru Zerowego w 2020 roku:
17-18.10, 24-25.10, 7-8.11, 14-15. 11.

Rekrutacja trwa!

Semestry I-IV

Zajęcia zaczynają się w czerwcu kilkudniowym zjazdem letnim organizowanym w podwarszawskim ośrodku.
Słuchacze zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą psychopatologii i diagnostyki. Poznają też założenia
i metody pracy w podstawowych podejściach psychoterapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem orientacji psychodynamicznej.

Od III semestru słuchacz(ka) może wybrać superwizora spośród certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego należących do zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

 Zajęcia obowiązkowe:

 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii
 • Diagnoza ICD-10, wykład i ćwiczenia
 • Praktyka kliniczna psychoterapii psychodynamicznej, wykład, ćwiczenia, superwizja
 • Psychoterapia psychodynamiczna: historia i założenia, wykład, ćwiczenia, superwizja
 • Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej, wykład i ćwiczenia
 • Dynamika grupy, wykład i ćwiczenia
 • Wprowadzenie do psychoterapii grupowej, wykład i ćwiczenia
 • Początki, czyli o planowaniu psychoterapii
 • Wstęp do terapii poznawczo-behawioralnej
 • Superwizja indywidualna i grupowa
 • Podstawowe zjawiska w procesie psychoterapii psychodynamicznej
 • Techniki w psychoterapii psychodynamicznej, wykład i ćwiczenia
 • Warsztaty praktyki – ćwiczenia
 • Psychodynamiczne teorie rozwoju
 • Obserwacja dynamiki grupy
 • Grupy treningowo-interpersonalne

Semestry V-VIII

Program semestrów V-VIII jest częściowo zindywidualizowany, słuchacz(ka) może wybrać sześć seminariów.
Na tym etapie studiów można się również zdecydować na rozpoczęcie dodatkowej specjalizacji.

Zajęcia obowiązkowe:

 • Superwizja indywidualna na tle grupy
 • Nowe narzędzia
 • Seminaria:
  – Uzależnienia – teoria i praktyka
  – Praca z pacjentami nieheteronormatywnymi
  – Psychoterapia oparta na mentalizacji w leczeniu zaburzeń osobowości
  i wiele innych.

Uwaga: Liczba godzin zajęć może wzrosnąć, jeśli słuchacz(ka) dołączy do wyjątkowo licznej grupy superwizyjnej.

Łącznie na osiem semestrów nauki w ramach Studium Psychoterapii składa się co najmniej 1020 godzin zajęć, w tym co najmniej 200 godzin superwizji oraz 80 godzin doświadczenia własnego. Ponadto w trakcie nauki w ramach Studium Psychoterapii należy ukończyć staż kliniczny w wymiarze co najmniej 360 godzin i odbyć co najmniej 110 godzin psychoterapii własnej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl