Formularz zapisów

Szkoła Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia – II edycja od IX 2020

DWULETNIE ZAAWANSOWANE SZKOLENIE IX 2020- VI 2022

Trwa rekrutacja!

Cele kształcenia

Uzyskanie kompetencji w zakresie psychoterapii osób uzależnionych w nurcie psychodynamicznym w oparciu o współczesną wiedzę, doświadczenie kliniczne i badania naukowe.

Dla kogo?

Zachęcamy do udziału psychoterapeutów, którzy:

 • ukończyli szkołę psychoterapii lub są w jej trakcie i mają za sobą moduł dydaktyczny z zakresu co najmniej podstawowych założeń pracy psychodynamicznej
 • pracują z pacjentami
 • są zainteresowani klinicznymi podstawami problemów uzależnienia i nadużywania substancji psychoaktywnych oraz psychoterapią osób cierpiących z tego powodu
 • UWAGA! 
  Osoby bez podstaw wykształcenia psychodynamicznego (w tym specjaliści psychoterapii uzależnień) muszą uzupełnić wiedzę i praktykę podczas czterodniowego warsztatu organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji we wrześniu 2020 (dokładną datę podamy wkrótce).
  Szczegółowy opis warsztatu.

Założenia merytoryczne

Osoby nadużywające i uzależnione – na co wskazują zarówno badania, jak i doświadczenie kliniczne – w okresie dzieciństwa narażone były często na zranienia, przemoc, opuszczenie, upokorzenia. Przeżywały wstyd, który przejawiał się izolacją i poczuciem braku własnej wartości. Chcemy ukazać związek między zaburzeniem wczesnodziecięcej więzi i traumami z tego okresu a uzależnieniem i nadużywaniem (substancji i/lub czynności).

Substancję w perspektywie psychodynamicznej rozumiemy jako „schronienie”, które stanowi substytut bliskości i źródło regulacji bólu oraz przeżywanej pustki. W trakcie zajęć będziemy odwoływać się do dokonań neuronauki oraz teorii więziteorii relacji z obiektem.

Omówimy również znaczenie emocji, zwłaszcza złości, siłę mentalizacjikorekcyjnego doświadczenia w budowaniu zaufania do siebie i drugiej osoby, które uznajemy za istotę procesu psychoterapii. Prześledzimy czynniki leczące w psychoterapii grupowej, a także dynamikę funkcjonowania pary, w której występuje problem nadużywania substancji. Zajmiemy się sytuacją i problemami osób żyjących w związku z osobą uzależnioną oraz osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia.

Ramowy program

Na pierwszym roku słuchacze zdobędą wiedzę z wiedzy z zakresu:

 • diagnozy problemów wynikających z nadużywania i uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich klinicznych źródeł
 • „podwójnych uzależnień”
 • zaburzenia popędów i uzależnień behawioralnych
 • dynamiki rodziny z problemem nadużywania
 • przejawianie się tych problemów w bliskich relacjach
 • systemu leczenia i psychoterapii uzależnień oraz oddziaływań farmakologicznych

W ramach wykładów prowadzonych na drugim roku omówimy:

 • założenia psychoterapii psychodynamicznej w pracy z osobami uzależnionymi opartej na doświadczaniu i więzi
 • możliwości ISTDP oraz terapii doświadczeniowych (EFT, Focusing) w oparciu o dokonania neuronauki

Seminaria

 • Rozumienie uzależnienia w oparciu o teorie psychodynamiczne i teorię więzi
 • Higiena psychofizyczna jako element psychoterapii uzależnień
 • Zaburzenie osobowości a uzależnienie 

Warsztaty

 • Techniki psychodynamiczne stosowane w pracy z osobami uzależnionymi
 • Psychodynamiczna psychoterapia grupowa i jej zastosowanie w pracy z pacjentami uzależnionymi
 • Trauma a uzależnienia – skutki i proces adaptacji

Superwizja

Zajęcia superwizyjne będą odbywać się na każdym zjeździe.

Harmonogram zajęć

Terminy zjazdów od IX 2020 do VI 2021: 

11- 12 wrzesień

2 – 3 październik

30 – 31 październik

11 – 12 grudzień 2020

22 – 23 styczeń 2021

26 – 27 luty

12 – 13 marzec

23 – 24 kwiecień

28 – 29 maj

25 – 26 czerwiec

Wykładowcy

Bożena Maciek-Haściło
– kierownik szkoły i główny superwizor, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizor psychoterapii uzależnień, członek Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

 • Magdalena Kotyza
 • Małgorzata Krauze
 • Joanna Romaniuk
 • Krystyna Sosnowska
 • Hubert Hryć
 • Marcin Obrębski
 • Tomasz Pawełczyk
 • Paweł Pilich

Gościnnie zajęcia poprowadzą:

 • Joanna Kaczmarek
 • Ewa Kołacz
 • Jon Frederickson
 • Ireneusz Kaczmarczyk

Cena szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie CV na adres Kamili Koperskiej, koordynatorki SPOPU: kamila.koperska@lps.pl. Koordynatorka jest również dostępna pod numerem telefonu 726-800-095.

Opłata wpisowa (zadatek) płatna po zakwalifikowaniu się na szkolenie wynosi 1 370 zł.
Czesne wynosi 11 520 zł i jest płatne w 20 ratach.

Oferujemy następujące zniżki:

 • studenci Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji – 20% (wpisowe: 1096 zł, czesne: 9216 zł)
 • absolwenci wszystkich czteroletnich studiów psychoterapii rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – 15% (wpisowe: 1165 zł, czesne: 9792 zł)
 • osoby zatrudnione w państwowej służbie zdrowia w wymiarze pełnego etatu – 10%  (wpisowe: 1233 zł, czesne: 10368 zł)

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl