Szkoła Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia – NOWOŚĆ!

 

DWULETNIE ZAAWANSOWANE SZKOLENIE VI 2019 – VI 2021
Rekrutacja trwa do 12 września 2019 

Cele kształcenia

Uzyskanie kompetencji w zakresie psychoterapii osób uzależnionych w nurcie psychodynamicznym w oparciu o współczesną wiedzę, doświadczenie kliniczne i badania naukowe.

Dla kogo?

Zachęcamy do udziału psychoterapeutów, którzy:

 • ukończyli szkołę psychoterapii lub są w jej trakcie i mają za sobą moduł dydaktyczny z zakresu co najmniej podstawowych założeń pracy psychodynamicznej
 • pracują z pacjentami
 • są zainteresowani klinicznymi podstawami problemów uzależnienia i nadużywania substancji psychoaktywnych oraz psychoterapią osób cierpiących z tego powodu

Założenia merytoryczne

Osoby nadużywające i uzależnione – na co wskazują zarówno badania, jak i doświadczenie kliniczne – w okresie dzieciństwa narażone były często na zranienia, przemoc, opuszczenie, upokorzenia. Przeżywały wstyd, który przejawiał się izolacją i poczuciem braku własnej wartości. Chcemy ukazać związek między zaburzeniem wczesnodziecięcej więzi i traumami z tego okresu a uzależnieniem i nadużywaniem (substancji i/lub czynności).

Substancję w perspektywie psychodynamicznej rozumiemy jako „schronienie”, które stanowi substytut bliskości i źródło regulacji bólu oraz przeżywanej pustki. W trakcie zajęć będziemy odwoływać się do dokonań neuronauki oraz teorii więziteorii relacji z obiektem.

Omówimy również znaczenie emocji, zwłaszcza złości, siłę mentalizacjikorekcyjnego doświadczenia w budowaniu zaufania do siebie i drugiej osoby, które uznajemy za istotę procesu psychoterapii. Prześledzimy czynniki leczące w psychoterapii grupowej, a także dynamikę funkcjonowania pary, w której występuje problem nadużywania substancji. Zajmiemy się sytuacją i problemami osób żyjących w związku z osobą uzależnioną oraz osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia.

Ramowy program

Na pierwszym roku słuchacze zdobędą wiedzę z wiedzy z zakresu:

 • diagnozy problemów wynikających z nadużywania i uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich klinicznych źródeł
 • „podwójnych uzależnień”
 • zaburzenia popędów i uzależnień behawioralnych
 • dynamiki rodziny z problemem nadużywania
 • przejawianie się tych problemów w bliskich relacjach
 • systemu leczenia i psychoterapii uzależnień oraz oddziaływań farmakologicznych

W ramach wykładów prowadzonych na drugim roku omówimy:

 • założenia psychoterapii psychodynamicznej w pracy z osobami uzależnionymi opartej na doświadczaniu i więzi
 • możliwości ISTDP oraz terapii doświadczeniowych (EFT, Focusing) w oparciu o dokonania neuronauki

Seminaria

 • Rozumienie uzależnienia w oparciu o teorie psychodynamiczne i teorię więzi
 • Higiena psychofizyczna jako element psychoterapii uzależnień
 • Zaburzenie osobowości a uzależnienie 

Warsztaty

 • Techniki psychodynamiczne stosowane w pracy z osobami uzależnionymi
 • Psychodynamiczna psychoterapia grupowa i jej zastosowanie w pracy z pacjentami uzależnionymi
 • Trauma a uzależnienia – skutki i proces adaptacji

Superwizja

Zajęcia superwizyjne będą odbywać się na każdym zjeździe.

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w piątki (16.00-20.00) i soboty (9.00-14.30).

Terminy zjazdów w I semestrze

 • 30.06.2019 (zjazd letni)
 • 13-14.09.2019
 • 4-5.10.2019
 • 29-30.11.2019
 • 20-21.12.2019
 • 10-11.01.2020
 • 14-15.02.2020
 • 6-7.03.2020
 • 24-25.04.2020
 • 8-9.05.2020
 • 5-6.06.2020

Wykładowcy

Bożena Maciek-Haściło
– kierownik szkoły i główny superwizor, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizor psychoterapii uzależnień, członek Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

 • Magdalena Kotyza
 • Małgorzata Krauze
 • Joanna Romaniuk
 • Krystyna Sosnowska
 • Hubert Hryć
 • Marcin Obrębski
 • Tomasz Pawełczyk
 • Paweł Pilich

Gościnnie zajęcia poprowadzą:

 • Joanna Kaczmarek
 • Ewa Kołacz
 • Jon Frederickson
 • Ireneusz Kaczmarczyk

Cena szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: lps@lps.pl

Cena: opłata wpisowa (zadatek) płatna po zakwalifikowaniu się na szkolenie wynosi 1 370 zł.

Czesne wynosi 11 520 zł i jest płatne w 20 ratach.

Oferujemy następujące zniżki:

 • studenci Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji – 20%
  (wpisowe: 1096 zł, czesne: 9216 zł)
 • absolwenci Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji – 15%
  (wpisowe: 1165 zł, czesne: 9792 zł)
 • osoby zatrudnione w państwowej służbie zdrowia w wymiarze pełnego etatu – 10%
  (wpisowe: 1233 zł, czesne: 10368 zł)

Zniżki nie sumują się.

Wpisowe należy wpłacić na Konto Laboratorium Psychoedukacji: (ALIOR BANK S.A. numer rachunku:
92 2490 0005 0000 4500 1774 1962).

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl