Szkoła Psychoterapii Par i Szkoła Psychoterapii rodzin

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i/lub rodzin.
Proponujemy 4 semestry zajęć w formie wykładów, seminariów i warsztatów realizowanych podczas zjazdów weekendowych.
Jest możliwość udziału tylko w wybranej części szkolenia – w Szkole Psychoterapii Rodzin – 2019/2020 i/lub Szkole Psychoterapii Par – 2020/2021

Prowadzący

  • Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
  • Rafał Bornus
  • Justyna Dąbrowska
  • Zofia Milska-Wrzosińska
  • Alina Naporowska

Organizacja

Pierwsze zajęcia Szkoły Psychoterapii Rodzin odbędą się w wrześniu 2019.

Warunki przyjęcia:

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy mają szkolenie i doświadczenie z zakresu psychoterapii i chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i rodzin.

Wymagane jest odbycie przed lub w trakcie I semestru doświadczenia grupowego w formie Grupy Otwarcia®. Osoby, które nie szkoliły się w nurcie psychodynamicznym, będą zapraszane do odbycia szkolenia uzupełniającego.

Terminy 2019/2020 będą podane do końca stycznia 2019.

Cena i warunki płatności:

  • Opłata za SPPiR 2019/2021 (cztery semestry) wyniesie 9470 zł.
  • Opłata za dwa semestry SPR (2019/2020)  wynosi 5570 zł
  • Opłata za dwa semestry SPP (2020/2021) wyniesie 5570 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia wraz z cv na adres lps@lps.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl