Formularz zapisów

Szkoła Psychoterapii Par i Rodzin

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje
w obszarze psychoterapii par i rodzin.

Proponujemy 4 semestry zajęć w formie wykładów, seminariów i warsztatów realizowanych podczas zjazdów weekendowych w terminie lipiec 2020 – czerwiec 2022, w tym:

– Szkoła Psychoterapii Par (IX.2020-I.2022) – 3 semestry

– Szkoła Psychoterapii Rodzin (II.2022-VI.2022) – 1 semestr

W ramach obu szkół odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym superwizja. Możliwe jest też uczestnictwo w terapii par i rodzin prowadzonej w LP.

  W programie SPP między innymi:

– Konsultowanie pary

– Dynamika związków

– Terapia par

– Wybór partnera i rozpoczęcie koluzji

– Konstrukcjonistyczne podejście w terapii rodzin

– Praca z parami o różnej problematyce

– Superwizja

  W programie SPR między innymi:

– Psychoterapia rodzin

– Praca z genogramem

– Podstawy systemowej pracy z rodzinami

– Superwizja

Prowadzący

  • Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
  • Rafał Bornus
  • Justyna Dąbrowska
  • Zofia Milska-Wrzosińska
  • Alina Naporowska

Organizacja

Pierwsze zajęcia odbędą się w lipcu 2020.

Warunki przyjęcia:

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie psychoterapeutyczne, posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i rodzin.

Przed rozpoczęciem pierwszego semestru szkolenia lub jeszcze w jego trakcie należy wziąć udział w Grupie Otwarcia®.

Terminy: pierwsze zajęcia odbędą się 5.07.2020. 

Cena i warunki płatności:

  • Opłata za SPPiR 2020/2022 (cztery semestry) wyniesie 9470 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego CV na adres lps@lps.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl