Szkoła Psychoterapii Par i Szkoła Psychoterapii Rodzin

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i/lub rodzin.
Proponujemy 4 semestry zajęć w formie wykładów, seminariów i warsztatów realizowanych podczas zjazdów weekendowych.
Istnieje możliwość udziału tylko w wybranej części szkolenia – w Szkole Psychoterapii Rodzin – 2019/2020 i/lub Szkole Psychoterapii Par – 2020/2021

Prowadzący

  • Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
  • Rafał Bornus
  • Justyna Dąbrowska
  • Zofia Milska-Wrzosińska
  • Alina Naporowska

Organizacja

Pierwsze zajęcia Szkoły Psychoterapii Rodzin odbędą się we wrześniu 2019.

Warunki przyjęcia:

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie psychoterapeutyczne, posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i rodzin.

Przed rozpoczęciem pierwszego semestru szkolenia lub jeszcze w jego trakcie należy wziąć udział w Grupie Otwarcia®. Osoby, które nie szkoliły się w nurcie psychodynamicznym, będą zapraszane do odbycia szkolenia uzupełniającego.

Terminy 2019/2020:
Pierwszy zajęcia odbędą się w dniu 22 września z Rafałem Bornusem, kolejne będą już 23 września 2019 (poniedziałek) z prof. Bogdanem de Barbaro.
Kolejne zjazdy: 27.10, 17.11, 15.12,. 2019, 19.01, 9.02, 22.03, 19.04, 17.05, 21.06.2020

Cena i warunki płatności:

  • Opłata za SPPiR 2019/2021 (cztery semestry) wyniesie 9470 zł.
  • Opłata za dwa semestry SPR (2019/2020)  wynosi 5570 zł
  • Opłata za dwa semestry SPP (2020/2021) wyniesie 5570 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego CV na adres lps@lps.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl