Szkoła Psychoterapii Par i Rodzin

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i rodzin. Problematyce terapii par poświęcone będzie około 75% zajęć, pozostała część dotyczyć będzie terapii rodzin.

Zajęcia potrwają 4 semestry, będą realizowane  podczas zjazdów weekendowych i dwóch Zjazdów Letnich w formie wykładów, seminariów, warsztatów i superwizji. Łącznie odbędzie się 112 godzin.

Wykładowcy:

 • dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
 • Rafał Bornus
 • Ewa Chalimoniuk
 • Justyna Dąbrowska
 • Katarzyna Kunicka
 • Maksym Kosiński
 • Izabella Lasocka
 • Zofia Milska-Wrzosińska
 • Alina Naporowska
 • Kasia Moneta-Spyra
 • Agnieszka Urbaniak
 • Beata Wójcik

i inni.

Program Szkoły obejmuje:

 1. Konsultowanie pary i rodziny
 2. Dynamika związków
 3. Terapia par – różne podejścia/różne style
 4. Zasady psychodynamicznej, systemowej i integracyjnej terapii par
 5. Psychoterapia okołoporodowa
 6. Wybór partnera w kategoriach koluzji
 7. Praca z parami w różnych koluzjach
 8. Psychoterapia rodzin
 9. Konstrukcjonistyczne podejście w terapii par i rodzin
 10. Podejście EFT w pracy z parą i rodziną
 11. Praca z genogramem
 12. Rodzina z nastolatkiem
 13. Praca z seniorem
 14. Przemoc i uzależnienia w rodzinie i w parze
 15. Strata i trauma w parze i w rodzinie
 16. Superwizja terapii par

Warunki zaliczenia:

 • obecność i aktywność na zajęciach
 • poddawanie superwizji swojej pracy
 • praca pisemna: Opis i analiza konsultacji pary lub rodziny

Cena i warunki płatności dla studentów Studium Psychoterapii:

Opłata za SPPiR 2021/2023 (cztery semestry) wynosi 9450 zł: bezzwrotne wpisowe w wysokości 2800 zł płatne w dwóch równych ratach po 1400 zł, pierwsza w terminie do 16.04.2021, druga do 05.06.2021. Pozostałe 20 rat po 333 zł płatne od IX 2021 do IV 2023.

Warunki przyjęcia:

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie psychoterapeutyczne, posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i rodzin.
Przed rozpoczęciem pierwszego semestru szkolenia lub jeszcze w jego trakcie należy wziąć udział w Grupie Otwarcia®

Kontakt 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego CV na adres koordynatorki szkolenia:
Anna Ziółkowska
anna.ziolkowska@lps.pl
782-310-717

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl