Szkolenie dla studentów XI 2018 – II 2019

Zapraszamy studentów na szkolenie przygotowujące do kształcenia się w psychoterapii.

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących:

  • Umiejętność budowania relacji psychoterapeutycznej, pogłębienie wiedzy o swoich możliwościach i ograniczeniach jako osoby pomagającej oraz rozwój praktycznych umiejętności związanych z kontaktem z drugim człowiekiem.
  • podstawowe pojęcia i zjawiska w psychoterapii
  • specyfikę psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej oraz psychoterapii par i rodzin
  • pierwszy kontakt z klientem, rozumienie zgłoszenia klienta, diagnozę oraz wybór optymalnej formy pomocy dla klienta
  • podstawowe informacje o zawodzie psychoterapeuty, kto może być psychoterapeutą: jakie cechy osobowościowe predysponują do bycia psychoterapeutą, etyka zawodowa, możliwości pracy (gdzie i z kim), różne podejścia psychoterapeutyczne.

W części seminaryjnej przewidziany jest udział superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Osoby, które ukończą kurs oraz w przyszłości zdecydują się podjąć naukę na Studium Psychoterapii otrzymają rabat
w wysokości 15% na semestr zerowy

Szkolenie trwa 40 godzin. Spotkania odbywają się w soboty w godzinach 13.00 – 19.30

Terminy: 10 i 17 listopada, 01 i 15 grudnia 2018, 12 i 26 stycznia 2019

Prowadzący: Joanna Mieczkowska-Trąd, Marcin Obrębski oraz gościnnie inni psychoterapeuci z Zespołu Laboratorium Psychoedukacji

Kurs przygotowuje do Podyplomowego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Koszt szkolenia: 990 zł, specjalna zniżkowa cena 842 zł obowiązuje do 30.06.2018

Zgłoszenia z dopiskiem „szkolenie dla studentów” należy przesyłać na adres: lps@lps.pl

Opłaty należy dokonać na konto Laboratorium Psychoedukacji:
ALIOR BANK S.A. numer rachunku: 92 2490 0005 0000 4500 1774 1962.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl