Szkolenie dla studentów i absolwentów

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych i medycznych, którzy rozważają podjęcie szkolenia i pracę jako psychoterapeuci, aby przybliżyć im ten obszar oraz pomóc rozpoznać  w nim ich mocne strony i ograniczenia.

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących:

  • Umiejętność budowania relacji psychoterapeutycznej, pogłębienie wiedzy o swoich możliwościach i ograniczeniach jako osoby pomagającej oraz rozwój praktycznych umiejętności związanych z kontaktem z drugim człowiekiem.
  • podstawowe pojęcia i zjawiska w psychoterapii
  • specyfikę psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej oraz psychoterapii par i rodzin
  • pierwszy kontakt z klientem, rozumienie zgłoszenia klienta, diagnozę oraz wybór optymalnej formy pomocy dla klienta
  • podstawowe informacje o zawodzie psychoterapeuty, kto może być psychoterapeutą: jakie cechy osobowościowe predysponują do bycia psychoterapeutą, etyka zawodowa, możliwości pracy (gdzie i z kim), różne podejścia psychoterapeutyczne.

W części seminaryjnej przewidziany jest udział superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Osoby, które ukończą kurs oraz w przyszłości zdecydują się podjąć naukę na Studium Psychoterapii otrzymają rabat
w wysokości 15% na semestr zerowy

Szkolenie trwa 40 godzin. Spotkania odbywają się w soboty w godzinach 13.15 – 19.45

Terminy: 23 i 30.03, 13 i 27.04, 18 i 25.05 2019
Uwaga! 27 kwietnia wyjątkowo zajęcia będą w godz 10:00 – 16:30.

Prowadzący: Joanna Mieczkowska-Trąd, Marcin Obrębski oraz gościnnie inni psychoterapeuci z Zespołu Laboratorium Psychoedukacji

Kurs przygotowuje do Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Zgłoszenia z dopiskiem „szkolenie dla studentów” należy przesyłać na adres: lps@lps.pl

Koszt: 1200 zł
Można dokonać płatności w dwóch ratach: I rata 600 zł do 15.03, II rata 600 zł do 11.04.2019

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy dokonać opłaty na konto Laboratorium Psychoedukacji:
ALIOR BANK S.A. numer rachunku: 92 2490 0005 0000 4500 1774 1962.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl