Szkolenie superwizorskie (II edycja)

 

Rekrutacja na bieżącą edycję szkolenia została zakończona. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji, która rozpocznie się w 2022 roku.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają ubiegać się o certyfikat superwizora. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Program szkolenia koncentruje się zarówno na poznawaniu głównych teorii procesu superwizji, jak i zgłębianiu metod i technik z tego obszaru. Ponadto szkolenie obejmuje swoją tematyką wpływ nieświadomych konfliktów psychicznych, mechanizmów obronnych, lęków, uczuć, myśli i zachowań, które kształtują życie psychiczne i relacje interpersonalne. Zwracamy także uwagę na wykorzystanie podobieństw i różnic w przygotowaniu teoretycznym (modalności terapeutyczne) superwizora i superwizanta.

W szkoleniu superwizorskim analizujemy, podobnie jak w psychoterapii, charakterystyczne procesy, jakimi są sojusz terapeutyczny, relacja przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa, relacja rzeczywista, opór, mechanizmy obronne oraz deficyty i wzorce relacyjne. Istotne jest dla nas indywidualne podejście do superwizanta ze szczególnym uwzględnieniem jego/jej mocnych stron, ograniczeń i deficytów.

30 godzin superwizji odbytej w ramach tego szkolenia może zostać zaliczone na poczet „superwizji superwizji” wymaganej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w liczbie 100 godzin.

Program ramowy:

  • Rozumienie procesu superwizji (kontrakt w superwizji, relacja superwizor-superwizant, superwizor-grupa superwizyjna, sojusz w superwizji)
  • Najważniejsze współczesne zagadnienia teoretyczne dotyczące superwizji (Thomas Ogden, Otto Kernberg, Emanuel Berman, Glen O. Gabbard, Sallye M. Wilkinson)
  • Etyka w superwizji
  • Podobieństwa i różnice między psychoterapią a superwizją
  • Superwizja indywidualna, superwizja grupowa
  • Indywidualne podejście do superwizanta (osobowość, zasoby, ograniczenia)

Organizacja szkolenia:

Szkolenie obejmuje 10 pięciogodzinnych (10.00 – 15.00) zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu w soboty.

Terminy spotkań: 2.10.2021; 6.11.2021; 11.12.2021; 15.01.2022; 12.02.2022; 5.03.2022; 2.04.2022; 14.05.2022; 4.06.2022; 25.06.2022

W programie szkolenia znajdują się wykłady i warsztaty z najbardziej doświadczonymi polskimi superwizorami reprezentującymi różne podejścia psychoterapeutyczne. W trakcie każdego zjazdu odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne, w ramach których pracujemy w parach superwizorskich z konkretnymi problemami superwizantów.

Szkolenie prowadzą superwizorzy Katarzyna Moczulska i Robert Szostek. Wśród zaproszonych gości są m.in. Rafał Bornus, Jerzy Dmuchowski, Zofia Milska-Wrzosińska, Irena Namysłowska, Agnieszka Popiel, Katarzyna Prot-Klinger.

Organizatorem szkolenia superwizorskiego, jest Laboratorium Psychoedukacji, najstarszy w Polsce niepubliczny ośrodek psychoterapeutyczny. W zespole ośrodka pracuje 17 certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy prowadzą superwizje dla słuchaczy i absolwentów Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz dla wielu innych placówek, m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Drewnicy czy licznych Poradni Zdrowia Psychicznego na terenie całej Polski.

Prowadzący:

Katarzyna Moczulska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Certyfikowana superwizorka i psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach m.in. w trzyletnim Core Trainingu ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Studium Psychoterapii oraz warsztaty, wykłady i treningi.

Robert Szostek

Absolwent resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową. Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prowadzi zajęcia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, a także na Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji  i Uniwersytecie SWPS. Od 2008 roku kieruje Podyplomowym Studium Coachingu i Mentoringu. Były członek Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wśród zaproszonych do poprowadzenia zajęć gości są znani i doświadczeni superwizorzy, psychoterapeuci i wykładowcy akademiccy:

Zofia Milska-Wrzosińska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (EAIP). Jest członkinią Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkinią Rady Doradczej przy zarządzie Towarzystwa Badań nad Integracją Psychoterapii (SEPI), a także członkinią Komisji Certyfikatów (GAP) przy Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (EAP) i zarządu Europejskiej Konfederacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (ECPP). Jest współzałożycielką Laboratorium Psychoedukacji i pracuje w nim od jego powstania. Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, indywidualną i dla par. Zajmuje się również superwizją i szkoleniem psychoterapeutów.

Rafał Bornus

Absolwent Akademii Medycznej, psychiatra, psychoterapeuta pracujący w podejściu psychodynamicznym. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Kierownik Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin przy Laboratorium Psychoedukacji.

 Jerzy Dmuchowski

Superwizor psychoterapii oraz superwizor treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną. Integruje podejścia psychodynamiczne, egzystencjalne i interpersonalne. W pracy z grupą łączy perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Uczy i superwizuje psychoterapeutów grupowych, trenerów i coachów. Prowadzi treningi rozwoju osobistego oraz coaching i doradztwo dla menedżerów, grup pracowniczych, zarządów firm i organizacji. Stworzył Szkołę Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych i Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS. Nadzoruje merytorycznie te studia i prowadzi na nich zajęcia. Posiada The European Certificate of Psychotherapy i The European Certificate for Integrative Psychotherapy. Były członek Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest międzynarodowym ekspertem Training Accreditation Committee Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

Irena Namysłowska

Profesor psychiatrii, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnia kierowniczka Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz krajowa konsultantka ministra zdrowia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym podręcznika „Terapia Rodzin”, redaktorka akademickiego podręcznika „Psychiatria dzieci i młodzieży” oraz wielu rozdziałów w podręcznikach psychiatrii. Obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii.

Agnieszka Popiel

Doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, psychoterapeutka (certyfikaty PTTPB, SITCC, EABCT), superwizor dydaktyk (PTTPB) w terapii poznawczo-behawioralnej. Na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS kieruje (wspólnie z dr Ewą Pragłowską) studiami podyplomowymi – Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz studiami podyplomowymi w superwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej), Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii ACSTEC. Jest także dyrektorem ds. klinicznych i naukowych Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Inicjatorka powstania Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w 1998 i jego reprezentantka w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Członkini min. Working Group on Training Standards w EABCT.

W ramach programów TRAKT I-III prowadziła badania kliniczne nad traumą i zespołem stresu pourazowego (PTSD), przede wszystkim pierwsze w Polsce badania porównujące skuteczność psycho- i farmakoterapii PTSD. Opracowała protokół terapii poznawczej PTSD, którego główne założenia stanowią podstawę  programu profilaktyki PTSD „Skuteczne działanie w stresie”(GWP, 2019). Autorka i współautorka licznych wystąpień konferencyjnych, prac badawczych, teoretycznych oraz podręczników poświęconych psychoterapii poznawczo-behawioralnej: „Psychoterapia poznawczo-behawioralna.Teoria i praktyka”(Paradygmat , 2008) oraz „Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej”(WUJ, 2013).

Katarzyna Prot-Klinger

Praktykujący lekarz psychiatra, psychoterapeutka o orientacji analitycznej. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przewodnicząca Komisji Etyki Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Jest członkinią Komisji Etyki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Interesuje się psychiatrią środowiskową oraz procesami związanymi  z deinstytucjonalizacją, w tym ewaluacją programów środowiskowych. Specjalnym obszarem zainteresowania jest specyfika psychoterapii osób z doświadczeniem psychozy oraz szkolenie i superwizja terapeutów pracujących z osobami z psychozą. Zajmuje się również badaniami nad traumą, głównie osobami, które przeżyły traumę w dzieciństwie oraz procesami społecznymi dotyczącymi reakcji zbiorowej na wydarzenia traumatyczne.

Cena szkolenia wynosi 4 900 zł

Możliwa jest płatność w III ratach:

I rata 1 500 zł po zakwalifikowaniu się na szkolenie

II rata 1 700 zł do 30 listopada 2021

III rata 1700 zł do 10 marca  2022

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt mailowy: lps@lps.pl (w tytule maila prosimy wpisać „Szkolenie superwizorskie“) lub telefoniczny: +48 501-201-490, +48 22 617-61-64, +48 22 616-13-72.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV, w którym zawarte będą informacje o dotychczasowym kształceniu psychoterapeutycznym (np. ukończona szkoła psychoterapii, kursy i szkolenia psychoterapeutyczne), przebiegu pracy zawodowej (dotychczasowe miejsca pracy, charakter pracy i okres zatrudnienia), uprawianej modalności psychoterapeutycznej, formie uprawianej psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska), posiadanych certyfikatach oraz specjalizacjach terapeutycznych. Po otrzymaniu CV zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z prowadzącymi szkolenie.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl