Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP, część I

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (ISTDP) jest bardzo prężnie rozwijającym się nurtem psychoterapii w Polsce  i na świecie. Jest to psychoterapia oparta na teorii psychoanalitycznej, skupiona na emocjach, w której specjalną uwagę poświęca się radzeniu sobie z lękiem i oporem w terapii.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawy teoretyczne oraz specyficzne czynniki przyczyniające się do wysokiej, potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności tego podejścia.

Szczególna uwaga będzie poświęcona różnym aspektom i etapom budowania efektywnego przymierza terapeutycznego z punktu widzenia ISTDP oraz diagnozowaniu i regulowaniu lęku u pacjenta.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Jak sprzymierzać się ze zdrową częścią pacjenta jednocześnie blokując jego niezdrowe nawyki (mechanizmy obronne tworzące jego cierpienie).
  • Jak kierować się w stronę zogniskowania wewnątrz-psychicznego czyli koncentrować na tym w czym terapia ma być pomocna.
  • Jak rozpoznawać biofizjologiczne ścieżki rozprzestrzeniania się lęku w ciele
  • Jak diagnozować lęk w trakcie sesji i pomagać pacjentowi go regulować
  • Jak radzić sobie z obronami uniemożliwiającymi zdrową regulację lęku

Warsztat będzie zawierał prezentację teorii,  prezentację fragmentów sesji, ćwiczenia pozwalające rozwijać zdolność utrzymywania efektywnego zogniskowania w pracy psychoterapeutycznej oraz dyskusję.

Literatura polecana do zapoznania się przed warsztatem:

Rozdział 1. Połączenie teorii i techniki w intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej stworzonej przez Davanloo
w: Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna P. Coughlin Della Selva (HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2012)

Rozdział VI. Wywiad-współtworzenie świadomego przymierza terapeutycznego
w: Współtworzenie zmiany. Skuteczne techniki terapii dynamicznej Jon Frederickson (HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2014)

Rozdział VI: Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (B. Załoga i A. Zarzycka)  w podręczniku akademickim: Psychoterapia. Szkoły i Metody  L. Grzesiuk i H. Suszek (red.) (ENETEIA, Warszawa 2011)

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów i psychiatrów, którzy chcą zapoznać się z nurtem psychoterapii ISTDP.

Uczestnictwo w warsztacie stanowi również jeden z warunków uprawniających do wzięcia udziału w zaawansowanym szkoleniu w nurcie ISTDP, które odbywa się w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Prowadząca Beata Załoga
Termin: 13.11.2021
Czas trwania: 10:00-18:00 (w tym godzinna przerwa)
Miejsce: Laboratorium Psychoedukacji
Cena: 490 zł

Zapisy:
lukasz.krajewski@lps.pl
726-800-025

Uwaga – w warsztatach „Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP” można wziąć udział w dowolnej kolejności. Udział w pierwszej części nie warunkuje możliwości uczestnictwa w części drugiej.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl