Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (Emotionally Focused Therapy for Couples)

Uwaga – ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem postanowiliśmy przedłużyć okres obowiązywania pierwszego progu cenowego do końca września!

Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (Emotionally Focused Therapy) to potwierdzony naukowo nurt stosowany głównie w terapii par. Rezultaty badań naukowych prowadzonych przez ponad dwadzieścia lat potwierdzają wysoką skuteczność tej metody pracy. Ponad 90% par, które ukończyły terapię EFT, zgłasza wzrost satysfakcji czerpanej z życia w związku. Około 70-73% par osiąga korzystniejsze wyniki w skali mierzącej nasilenie problemów w relacji małżeńskiej. Badania dowodzą, że korzyści z udziału w tego rodzaju terapii są długotrwałe.

Szkolenie z zakresu EFT składa się z trzech części trwających po cztery dni: Externship, Core Skills 1&2 oraz Core Skills 3&4. Ukończenie tego dwunastodniowego szkolenia stanowi podstawowy, choć nie jedyny warunek, który muszą spełnić osoby zamierzające ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EFT przyznawany przez International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy.

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać podstawy teoretyczne EFT, a także nauczyć się:

  • rozumieć problemy w parze z perspektywy teorii przywiązania;
  • oceniać, w jakim stopniu terapia EFT jest odpowiednia dla konkretnej pary;
  • pracować, posługując się metodą dziewięciu kroków EFT;
  • wydobywać na jaw emocje pacjenta i pracować na nich w trakcie sesji terapeutycznej;
  • kształtować nowe formy interakcji sprzyjające budowaniu więzi;
  • przepracowywać zablokowanie w terapii.

Na program szkolenia składają się prezentacje teorii i technik klinicznych, ćwiczenia z praktyki terapeutycznej EFT służące zdobywaniu praktycznych umiejętności terapeutycznych, analiza nagrań sesji terapeutycznych oraz pracy z parą na żywo.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone konsekutywnie na język polski.

Terminy zjazdów:
Externship: 3-6.06.2022
Core Skills 1&2: 7-10.12.2022
Core Skills 3&4: 1-4.03.2023

Szkolenie poprowadzi dr Leanne Campbell (Externship) oraz Lieven Migerode (Externship, Core Skills 1&2, Core Skills 3&4).

Dr Leanne Campbell – jedna z kierowniczek Vancouver Island Centre for EFT oraz Campbell & Fairweather Psychology Group, profesorka honorowa na Vancouver Island University. Uczyła się u dr Sue Johnson w latach 90. Od tamtej pory kontynuuje pracę w nurcie EFT. Przez ponad trzydzieści lat kariery psychoterapeutycznej świadczyła usługi setkom klientów indywidualnych, par i rodzin.

Oprócz pracy terapeutycznej uwzględniającej szczególnie kwestie traumy, żałoby i straty Leanne Campbell jest obecnie jedną z kierowniczek prowadzonego w dwóch siedzibach ośrodka liczącego ponad dwudziestu specjalistów. Jest również koordynatorką prowadzonych aktualnie badań nad skutecznością Terapii Skoncentrowanej na Emocjach dla Klientów Indywidualnych (EFIT – Emotionally Focused Individual Therapy).

Jako aktywna certyfikowana trenerka EFT Leanne Cambell prowadzi szkolenia w tym nurcie od ponad dwudziestu lat. Brała również udział w przygotowaniu licznych materiałów szkoleniowych w tym nurcie, DVD, kursów online, książek i artykułów. Niebawem ukaże się pierwszy podręcznik terapii EFIT, który napisała wspólnie z dr Sue Johnson – A Primer for Emotionally Focused Individual Therapy (EFIT): Cultivating Fitness and Growth in Every Client.

Lieven Migerode – psycholog kliniczny posiadający ponadczterdziestoletnie doświadczenie w pracy z parami. Certyfikowany terapeuta MFT (Marital and Family Therapy – Terapia Rodzin i Małżeństw), superwizor i trener Belgijskiego Towarzystwa Terapii Rodzin i Małżeństw. Przez ostatnie dziesięć lat zajmował się rolą pojęcia miłości w terapii pary. Pokłosie tych zainteresowań stanowią dwie międzynarodowe publikacje naukowe oraz popularyzatorska książka poświęcona temu zagadnieniu. Niedługo później fascynację Lievena wzbudziły prace Susan Johnson i Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (EFT). Od 2016 roku jest certyfikowanym trenerem w tym nurcie.

Wraz z Peterem Roberem kieruje podyplomowym studium Terapii Rodzin i Małżeństw przy Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven. Lieven prowadził szkolenia EFT w Belgii, Holandii, Rumunii, Afryce Południowej, Polsce, Włoszech, Kanadzie i Iranie oraz warsztaty w tym nurcie w Norwegii, Irlandii, Finlandii, Francji, Szwajcarii i Włoszech.

Ceny:

Wpisowe Koszt całego szkolenia Termin obowiązywania cen
1300 zł 9700 zł do 30.09.2021
1700 zł 10200 zł do 30.11.2021
1870 zł 11220 zł do 30.03.2022
2160 zł 12960 zł do 3.06.2022

Kwota wpisowego jest bezzwrotna i nie stanowi części kosztów całego szkolenia.

Możliwy jest również udział w wybranych częściach szkolenia. Wówczas obowiązują poniższe ceny.
O ile  w Externship może wziąć udział dowolna liczba osób, o tyle Core Skills 1&2 oraz Core Skills 3&4 odbywają się w ograniczonych liczebnie grupach, w związku z czym możliwość dołączenia do szkolenia na drugim lub trzecim etapie uzależniona jest od aktualnej dostępności wolnych miejsc.

Externship Core Skills 1&2 Core Skills 3&4 Termin obowiązywania cen
3500 zł 4300 zł 4300 zł do 15.09.2021
3800 zł 4500 zł 4500 zł do 30.11.2021
4200 zł 4800 zł 4800 zł do 30.03.2022
4600 zł 5500 zł 5500 zł od 30.03.2022

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z CV uwzględniającym podsumowanie dotychczasowego doświadczenia edukacyjno-zawodowego w dziedzinie psychoterapii na adres koordynatora szkolenia.

Łukasz Krajewski
lukasz.krajewski@lps.pl
726-800-025

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl