Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy) – praca z parami. Prowadzenie: dr Leanne Campbell

Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy) to ugruntowany naukowo nurt stosowany głównie w terapii par. Rezultaty badań naukowych prowadzonych przez ponad dwadzieścia lat potwierdzają wysoką skuteczność tej metody pracy. Ponad 90% par, które ukończyły terapię EFT, zgłasza wzrost satysfakcji czerpanej z życia w związku. Około 70-73% par osiąga korzystniejsze wyniki w skali mierzącej nasilenie problemów w relacji małżeńskiej. Badania dowodzą, że uzdrawiający wpływ tego rodzaju terapii jest długotrwały.

Kurs będzie prowadzony przez

dr Leanne Campbell - Warsztaty dla par

dr Leanne Campbell,

współzałożycielkę i dyrektorkę Vancouver Island Centre for Emotionally Focused Therapy oraz Campbell & Fairweather Psychology Group w Kanadzie. W latach 1994-2004 dr Campbell pracowała jako profesor psychologii na uniwersytecie Vancouver Island i do dziś pozostaje związana z tą uczelnią. We wczesnych latach 90. kształciła się u dr Susan Johnson, jako psychoterapeutka brała też udział w badaniach nad EFT, których celem było potwierdzenie dziś już udowodnionej skuteczności tej metody pracy terapeutycznej. Obecnie praktyka kliniczna dr Campbell poza psychoterapią par obejmuje psychoterapię indywidualną, zorientowaną zwłaszcza na kwestie traumy i żałoby. Dr Campbell prowadzi również szkolenia i superwizję kliniczną z zakresu EFT (oraz traumy i żałoby) dla profesjonalistów z dziedziny zdrowia psychicznego w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie. Brała udział w przygotowaniu wielu materiałów edukacyjnych i instruktażowych, książek i DVD.

Zajęcia składają się z trzech bloków. Pierwszy z nich, “Podstawy terapii skoncentrowanej na emocjach”, o charakterze interaktywnego treningu, odbył się  w terminie 23-25.08.2018 w Łochowie pod Warszawą.

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję przyswoić podstawy teoretyczne EFT, a także nauczyć się:

  • rozumieć problemy w parze z perspektywy teorii przywiązania;
  • oceniać, w jakim stopniu terapia EFT jest odpowiednia dla konkretnej pary;
  • pracować posługując się metodą dziewięciu kroków EFT;
  • wydobywać na jaw emocje i pracować na nich na bieżąco w trakcie sesji terapeutycznej;
  • kształtować nowe formy interakcji sprzyjające budowaniu więzi;
  • przepracowywać zablokowanie w terapii.

Na warsztat złożą się prezentacje teorii i technik klinicznych, ćwiczenia z praktyki terapeutycznej EFT służące zdobywaniu praktycznych umiejętności terapeutycznych, analiza nagrań sesji terapeutycznych oraz terapeutycznej pracy z parą na żywo (ta część programu uzależniona jest od zgody pary skierowanej w tym celu przez uczestnika warsztatu
i pomyślnego rezultatu konsultacji odbytej uprzednio u terapeuty prowadzącego warsztat). Szkolenie umożliwia uczestnikom przyswojenie podstaw teoretycznych terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) oraz zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej jej prowadzenia. Program warsztatu obejmuje prezentacje dydaktyczne, ćwiczenia, analizę nagrań wideo, omawianie przypadków klinicznych, a także sesje terapeutyczne prowadzone na żywo.

Szkolenie stanowi pierwszy krok na drodze do uzyskania certyfikatu z zakresu EFT.

Dwa kolejne etapy szkolenia (Core Skills 1 i 2 oraz Core Skills 3 i 4) odbędą się w roku 2019, trwają po cztery dni każdy w grupach liczących do 16 osób. Łącznie z pierwszym stanowią one trening terapii w tym nurcie. Są przeznaczone dla osób zamierzających uzyskać dyplom wystawiony przez The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEF) z siedzibą w Ottawie w Kanadzie, uprawniający do prowadzenia terapii w tym nurcie.
Termin (Core Skills 1 i 2):  16-19 marca 2019;
Termin (Core Skills 3 i 4): 28 czerwca – 1 lipca 2019

Czesne za całe szkolenie wynosi 12 960 zł (bez kosztów utrzymania). Opłata wpisowa, dla osób, które są zdecydowane wziąć udział w całym dwunastodniowym szkoleniu, wynosi 2160 zł i jest płatna po zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Cena udziału tylko w pierwszym bloku wprowadzającym wynosi 3010 zł, płatne po zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Informujemy, że I rata jest traktowana jako przedpłata i w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.

Opłaty należy dokonać na konto Laboratorium Psychoedukacji:
ALIOR BANK S.A. numer rachunku: 92 2490 0005 0000 4500 1774 1962.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłane zgłoszenia (CV i list motywacyjny) na adres lps@lps.pl

ZAKWATEROWANIE

Cena udziału w szkoleniu nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl