Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (Emotionally Focused Therapy for Couples)

Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (Emotionally Focused Therapy) to potwierdzony naukowo nurt stosowany głównie w terapii par. Rezultaty badań naukowych prowadzonych przez ponad dwadzieścia lat potwierdzają wysoką skuteczność tej metody pracy. Ponad 90% par, które ukończyły terapię EFT, zgłasza wzrost satysfakcji czerpanej z życia w związku. Około 70-73% par osiąga korzystniejsze wyniki w skali mierzącej nasilenie problemów w relacji małżeńskiej. Badania dowodzą, że korzyści z udziału w tego rodzaju terapii są długotrwałe.

Szkolenie z zakresu EFT składa się z trzech części trwających po cztery dni: Externship, Core Skills 1&2 oraz Core Skills 3&4. Ukończenie tego dwunastodniowego szkolenia stanowi podstawowy, choć nie jedyny warunek, który muszą spełnić osoby zamierzające ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty EFT przyznawany przez International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy.

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać podstawy teoretyczne EFT, a także nauczyć się:

  • rozumieć problemy w parze z perspektywy teorii przywiązania;
  • oceniać, w jakim stopniu terapia EFT jest odpowiednia dla konkretnej pary;
  • pracować, posługując się metodą dziewięciu kroków EFT;
  • wydobywać na jaw emocje pacjenta i pracować na nich w trakcie sesji terapeutycznej;
  • kształtować nowe formy interakcji sprzyjające budowaniu więzi;
  • przepracowywać zablokowanie w terapii.

Na program szkolenia składają się prezentacje teorii i technik klinicznych, ćwiczenia z praktyki terapeutycznej EFT służące zdobywaniu praktycznych umiejętności terapeutycznych, analiza nagrań sesji terapeutycznych oraz pracy z parą na żywo.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i tłumaczone konsekutywnie na język polski.

Terminy zjazdów:
Externship: 3-6.06.2022
Core Skills 1&2: 7-10.12.2022
Core Skills 3&4: 1-4.03.2023

Szkolenie poprowadzi dr Leanne Campbell (Externship) oraz Lieven Migerode (Externship, Core Skills 1&2, Core Skills 3&4).

Dr Leanne Campbell – jedna z kierowniczek Vancouver Island Centre for EFT oraz Campbell & Fairweather Psychology Group, profesorka honorowa na Vancouver Island University. Uczyła się u dr Sue Johnson w latach 90. Od tamtej pory kontynuuje pracę w nurcie EFT. Przez ponad trzydzieści lat kariery psychoterapeutycznej świadczyła usługi setkom klientów indywidualnych, par i rodzin.

Oprócz pracy terapeutycznej uwzględniającej szczególnie kwestie traumy, żałoby i straty Leanne Campbell jest obecnie jedną z kierowniczek prowadzonego w dwóch siedzibach ośrodka liczącego ponad dwudziestu specjalistów. Jest również koordynatorką prowadzonych aktualnie badań nad skutecznością Terapii Skoncentrowanej na Emocjach dla Klientów Indywidualnych (EFIT – Emotionally Focused Individual Therapy).

Jako aktywna certyfikowana trenerka EFT Leanne Cambell prowadzi szkolenia w tym nurcie od ponad dwudziestu lat. Brała również udział w przygotowaniu licznych materiałów szkoleniowych w tym nurcie, DVD, kursów online, książek i artykułów. Niebawem ukaże się pierwszy podręcznik terapii EFIT, który napisała wspólnie z dr Sue Johnson – A Primer for Emotionally Focused Individual Therapy (EFIT): Cultivating Fitness and Growth in Every Client.

Lieven Migerode – psycholog kliniczny posiadający ponadczterdziestoletnie doświadczenie w pracy z parami. Certyfikowany terapeuta MFT (Marital and Family Therapy – Terapia Rodzin i Małżeństw), superwizor i trener Belgijskiego Towarzystwa Terapii Rodzin i Małżeństw. Przez ostatnie dziesięć lat zajmował się rolą pojęcia miłości w terapii pary. Pokłosie tych zainteresowań stanowią dwie międzynarodowe publikacje naukowe oraz popularyzatorska książka poświęcona temu zagadnieniu. Niedługo później fascynację Lievena wzbudziły prace Susan Johnson i Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (EFT). Od 2016 roku jest certyfikowanym trenerem w tym nurcie.

Wraz z Peterem Roberem kieruje podyplomowym studium Terapii Rodzin i Małżeństw przy Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven. Lieven prowadził szkolenia EFT w Belgii, Holandii, Rumunii, Afryce Południowej, Polsce, Włoszech, Kanadzie i Iranie oraz warsztaty w tym nurcie w Norwegii, Irlandii, Finlandii, Francji, Szwajcarii i Włoszech.

Ceny:

Wpisowe Koszt całego szkolenia Termin obowiązywania cen
1300 9700 do 15.09.2021
1700 10200 do 30.11.2021
1870 11220 do 30.03.2022
2160 12960 do 3.06.2022

Kwota wpisowego jest bezzwrotna i nie stanowi części kosztów całego szkolenia.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z CV uwzględniającym podsumowanie dotychczasowego doświadczenia edukacyjno-zawodowego w dziedzinie psychoterapii na adres lukasz.krajewski@lps.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl