W jaki sposób przesłać zgłoszenie?

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wraz z CV zawierającym informacje o wykształceniu i dotychczasowym doświadczeniu w zakresie udzielania pomocy psychologicznej oraz listem motywacyjnym.

Jednym z wymogów, które muszą spełnić osoby zainteresowane udziałem w Semestrze Zerowym, jest posiadanie doświadczenia w zakresie udzielania pomocy psychologicznej. Jak je zdobyć?

Najłatwiej zdobyć takie doświadczenie poprzez pracę z pacjentami. W przypadku osób, które nie ukończyły studiów psychologicznych, warto w tym celu podjąć staż lub wolontariat w instytucji zajmującej się pomocą – domu dziecka, fundacji charytatywnej, domu pomocy społecznej, w telefonie zaufania itp.

Jak zapisać się na Grupę Otwarcia®?

Należy się w tym celu skontaktować z koordynatorem grup wyjazdowych, Tomaszem Brulińskim, dostępnym pod adresem mailowym: tomasz.brulinski@lps.pl i numerem telefonu: 663-353-353. Ponieważ w każdej Grupie Otwarcia® liczba miejsc dla osób, które biorą w nich udział ze względu na wymogi szkoleniowe, jest ograniczona, warto zapisać się na nią z wyprzedzeniem.

Czy jeśli od mojego wyjazdu na Grupę Otwarcia® minęło kilka lat, to przed rozpoczęciem Semestru Zerowego muszę ją powtórzyć?

Osoby zainteresowane udziałem w Semestrze Zerowym powinny wziąć udział w Grupie Otwarcia® nie dawniej niż pięć lat przed rozpoczęciem szkolenia.

Czy mogę brać udział w Semestrze Zerowym, jeśli korzystałem wcześniej z usług Laboratorium Psychoedukacji?

Tak. Jeśli wśród osób prowadzących zajęcia znajdzie się psychoterapeuta, z którym słuchacz/słuchaczka Semestru Zerowego miał/a wcześniej kontakt, wówczas osoba ta nie bierze udziału w danych zajęciach, a psychoterapeuta nie uczestniczy w egzaminie swojego byłego lub obecnego pacjenta.